گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/مصوبات/فرهنگی/

شماره مصوبه:28 / 96 / 1069

مطالعات ریزپهنه بندی لرزه ای شهر اصفهان

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1422

پرداخت بدهی ناشی از دریافت تسهیلات از بانک شهر به صورت غیرنقدی و ازطریق واگذاری املاک با قید دو فوریت به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1420

قرارداد سرمایه گذاری تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر اصفهان با قید دو فوریت به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1366

تنظیمی بین شهرداری منطقه 5 با خیریه محسنیه در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1365

تنظیمی منطقه 12 با آقای محمود غزلگو در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1384

دو فقره قرارداد تنظیمی صدای شهر و برنامه اینجا اصفهان با صدا و سیمای مرکز اصفهان به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1380

با قید دو فوریت انتخاب هیأت مدیره شرکت اتوبوسرانی

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1364

تنظیمی بین شهرداری منطقه 6 با آقای حسن فولادی نژاد و شریک در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1387

افزایش حداکثر ده درصد (10%) به نرخ کرایه انواع تاکسیهای شهری نسبت به مصوبه قبلی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1382

نامگذاری های یک بزرگراه، یک خیابان، یک سه راه، یک میدان، دو بوستان، هفت کوچه، هشت بن بست و یک مرکز اختصاصی بانوان به تصویب رسید

پیشنهاد اهداء 50% از عوارض ارزش افزوده جهت صدور پروانه ساختمان مجموعه فرهنگی شفتی به تصویب رسید

پیشنهاد واگذاری زمین در خیابان صاحب الزمان (عج) به بنیاد مهدویت با حفظ مالکیت به تصویب رسید

نامگذاری یک مجموعه ورزشی، یک مجموعه فرهنگی، دو کوی و معابر فرعی آن و ... به تصویب رسید

نامگذاری یک فرهنگسرا، نه خیابان، دو بوستان، یک میدان، سه کوچه و هشت بن بست

آیین نامه مربوط به تهیه شناسنامه و فرآیند مساعدت به موسسات خیریه به تصویب رسید

واگذار قطعه زمینی به مسجد یوسف زهرا(س)

انتخاب آقای مهندس باقربیگی به عنوان نائب رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی به تصویب رسید.

انتخاب آقای مهندس اصغر آذربایجانی به عنوان رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی به تصویب رسید.

انتخاب آقای مهندس فولادگر به عنوان عضو کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی به تصویب رسید.

انتخاب آقای دکتر زادهوش به عنوان عضو کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی به تصویب رسید.