گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/مصوبات/دو فوریتی/

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4394

تنظیمی با ورثه یداله خداپرست در آزادسازی ششدانگ پلاک واقع در طرح ایستگاه قطار شهری چهارباغ بالا به تصویب رسید. با قید دو فوریت

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4392

درخصوص مصوبه توافق با آقای نعمت اله سبحانی و پرداخت به صورت ملکی به جای پرداخت نقدی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4165

تنظیمی منطقه 4 شهرداری با خانم زینت السادات فضل الهی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4167

توافقنامه منطقه 15 با خانم معصومه مصوری و خانم مهری تولایی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4381

پیشنهاد جذب تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب درخصوص آب بها و کارمزد دفع فاضلاب

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4164

کمک و مساعدت به دانش آموزان بی بضاعت به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4168

تنظیمی منطقه ده شهرداری با آقای مجید صفری و شرکا در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4046

انتشار چهار هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت جهت تکمیل فاز سوم خط یک قطار شهری به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4059

تنظیمی منطقه 15 شهرداری با آقای حسین عاملی موسوی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4061

دریافت وام از بانک شهر جهت راه اندازی فاز 3 خط 1 قطار شهری اصفهان به تصویب رسید

پیشنهاد دریافت سی میلیارد ریال تسهیلات از سازمان شهرداریهای وزارت کشور جهت تامین هزینه های بازیافت پسماندهای شهر اصفهان (RDF ) به تصویب رسید. با قید دو فوریت

لایحه دو فوریتی قطار شهری در خصوص اسناد خزانه اسلامی.

پیشنهاد ایجاد مشوقهای لازم جهت وصول عوارضات نوسازی و کسب و پیشه در سال جاری با اهداء 240 دستگاه دوچرخه برقی با قید دو فوریت به تصویب رسید.

دو فوریت- پیشنهاد اجرای مفاد ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک درخصوص اراضی و مستغلات در مسیر طرح ایستگاه خط 1 قطار شهری. -نقشه عها قابل اسکن نیست.بصورت دستی ارسال شد.

چگونگی و نحوه رسیدگی به درخواست های متقاضیان خاص و مضطر

اعتبار ملی پروژه قطار شهری اصفهان

تعاریف و نرخهای پیشنهادی کرایه انواع تاکسیهای اصفهان در سال 1394

دریافت سی میلیارد ریال تسهیلات توسط شهرداری منطقه 10 اصفهان از بانک شهر

کمک و مساعدت به دانش ­آموزان کم­ بضاعت در قالب بن نقدی برای هر نفر دویست هزار ریال

انتشار یکهزار و پانصد میلیارد ریال اوراق مشارکت به لحاظ تسریع در اجرای پروژه قطار شهری اصفهان و حومه