گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/مصوبات/فرهنگی/واگذار قطعه زمینی به مسجد یوسف زهرا(س)

شماره مصوبه:28 / 96 / 1069

مطالعات ریزپهنه بندی لرزه ای شهر اصفهان

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1422

پرداخت بدهی ناشی از دریافت تسهیلات از بانک شهر به صورت غیرنقدی و ازطریق واگذاری املاک با قید دو فوریت به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1420

قرارداد سرمایه گذاری تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر اصفهان با قید دو فوریت به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1366

تنظیمی بین شهرداری منطقه 5 با خیریه محسنیه در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1365

تنظیمی منطقه 12 با آقای محمود غزلگو در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1384

دو فقره قرارداد تنظیمی صدای شهر و برنامه اینجا اصفهان با صدا و سیمای مرکز اصفهان به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1380

با قید دو فوریت انتخاب هیأت مدیره شرکت اتوبوسرانی

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1364

تنظیمی بین شهرداری منطقه 6 با آقای حسن فولادی نژاد و شریک در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1387

افزایش حداکثر ده درصد (10%) به نرخ کرایه انواع تاکسیهای شهری نسبت به مصوبه قبلی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1382

نامگذاری های یک بزرگراه، یک خیابان، یک سه راه، یک میدان، دو بوستان، هفت کوچه، هشت بن بست و یک مرکز اختصاصی بانوان به تصویب رسید

کد محتوا : 19630
تعداد بازدید: 2523
پنجشنبه، 5 اسفند 1395
شماره مصوبه : ‪28 / 95 / 3539
شماره لوایح : 26551/95/س
تاریخ مصوبه : 1395/09/06
واگذار قطعه زمینی به مسجد یوسف زهرا(س)

جناب آقای دکتر جمالی نژاد

شهردار محترم اصفهان

 موضوع: مصوبه شورای اسلامی

 با سلام و احترام

لایحه شماره 95/26551س مورخ 95/7/27 متعاقب مصوبه شماره 28/94/3971 مورخ 94/10/1شورای اسلامی شهر اصفهان حاکی از اینکه در سنوات قبل قطعه زمین یکصد مترمربعی واقع در خیابان معراج (هفتون) جنب مسجد یوسف زهرا (سلام الله علیها) در اختیار هیأت امناء مسجد قرار گرفته است، پیشنهاد ارائه شده در واگذاری زمین موصوف با حفظ مالکیت شهرداری صرفاً جهت استفاده در توسعه مسجد، در جلسات کمیسیون فرهنگی  اجتماعی و ورزشی منتهی به جلسه علنی مورخ 95/9/66 مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاد مذکور بر اساس مفاد بند 6 از ماده 555 قانون شهرداری به تصویب رسید.

مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می گردد. 11/9/م (5673097)  

 

 

   

رضا امینی

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

 

• نظرات پس از بررسی در سایت قابل نمایش است.