گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/مصوبات/فرهنگی/آیین نامه مربوط به تهیه شناسنامه و فرآیند مساعدت به موسسات خیریه به تصویب رسید

شماره مصوبه:28 / 96 / 1069

مطالعات ریزپهنه بندی لرزه ای شهر اصفهان

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1422

پرداخت بدهی ناشی از دریافت تسهیلات از بانک شهر به صورت غیرنقدی و ازطریق واگذاری املاک با قید دو فوریت به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1420

قرارداد سرمایه گذاری تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر اصفهان با قید دو فوریت به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1366

تنظیمی بین شهرداری منطقه 5 با خیریه محسنیه در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1365

تنظیمی منطقه 12 با آقای محمود غزلگو در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1384

دو فقره قرارداد تنظیمی صدای شهر و برنامه اینجا اصفهان با صدا و سیمای مرکز اصفهان به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1380

با قید دو فوریت انتخاب هیأت مدیره شرکت اتوبوسرانی

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1364

تنظیمی بین شهرداری منطقه 6 با آقای حسن فولادی نژاد و شریک در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1387

افزایش حداکثر ده درصد (10%) به نرخ کرایه انواع تاکسیهای شهری نسبت به مصوبه قبلی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1382

نامگذاری های یک بزرگراه، یک خیابان، یک سه راه، یک میدان، دو بوستان، هفت کوچه، هشت بن بست و یک مرکز اختصاصی بانوان به تصویب رسید

کد محتوا : 19814
تعداد بازدید: 2038
شنبه، 21 اسفند 1395
شماره مصوبه : ‪28 / 95 / 3997
شماره لوایح : 95/26582/س
تاریخ مصوبه : 1395/10/11
آیین نامه مربوط به تهیه شناسنامه و فرآیند مساعدت به موسسات خیریه به تصویب رسید

جناب آقای دکتر جمالی نژاد

شهردار محترم اصفهان

 موضوع: مصوبه شورای اسلامی

 با سلام و احترام

لایحه شماره 95/26582/س مورخ 95/7/27 به همراه آیین نامه مربوط به تهیه شناسنامه و فرآیند مساعدت به موسسات خیریه مشتمل بر "سیر مراحل اداری، تعیین شاخصها و میزان مساعدتها و نیز جدول ارزیابی و سطح بندی مساعدتها به موسسات مذکور جهت صدور پروانه ساختمان اداری"، در جلسات کمیسیون های تلفیق و فرهنگی ـ اجتماعی و ورزشی، منتهی به جلسه علنی مورخ 95/10/11 مورد بررسی قرار گرفت و لایحه پیشنهادی ضمن اعمال تغییرات و اصلاحاتی بر اساس مفاد بند 9 از ماده 71 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی به تصویب رسید.

یک نسخه آیین­نامه مصوب شده  به همراه جدول ارزیابی و سطح­بندی مساعدت به خیریه­ها جهت صدور پروانه ساختمان اداری جمعاً در 4 صفحه که به مهر این شورا ممهور گردیده جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی پیوست می باشد. 15/10/ع (5750794)

 

 

   

رضا امینی

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

 

• نظرات پس از بررسی در سایت قابل نمایش است.