گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/مصوبات/فرهنگی/نامگذاری یک مجموعه ورزشی، یک مجموعه فرهنگی، دو کوی و معابر فرعی آن و ... به تصویب رسید

شماره مصوبه:28 / 96 / 1069

مطالعات ریزپهنه بندی لرزه ای شهر اصفهان

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1422

پرداخت بدهی ناشی از دریافت تسهیلات از بانک شهر به صورت غیرنقدی و ازطریق واگذاری املاک با قید دو فوریت به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1420

قرارداد سرمایه گذاری تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر اصفهان با قید دو فوریت به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1366

تنظیمی بین شهرداری منطقه 5 با خیریه محسنیه در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1365

تنظیمی منطقه 12 با آقای محمود غزلگو در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1384

دو فقره قرارداد تنظیمی صدای شهر و برنامه اینجا اصفهان با صدا و سیمای مرکز اصفهان به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1380

با قید دو فوریت انتخاب هیأت مدیره شرکت اتوبوسرانی

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1364

تنظیمی بین شهرداری منطقه 6 با آقای حسن فولادی نژاد و شریک در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1387

افزایش حداکثر ده درصد (10%) به نرخ کرایه انواع تاکسیهای شهری نسبت به مصوبه قبلی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1382

نامگذاری های یک بزرگراه، یک خیابان، یک سه راه، یک میدان، دو بوستان، هفت کوچه، هشت بن بست و یک مرکز اختصاصی بانوان به تصویب رسید

کد محتوا : 19816
تعداد بازدید: 2242
شنبه، 21 اسفند 1395
شماره مصوبه : ‪‪28 / 95 / 4166
شماره لوایح : 28881/95/س
تاریخ مصوبه : 1395/10/25
نامگذاری یک مجموعه ورزشی، یک مجموعه فرهنگی، دو کوی و معابر فرعی آن و ... به تصویب رسید

جناب آقای دکتر جمالی نژاد

شهردار محترم اصفهان

 

موضوع: مصوبه شورای اسلامی

 

با سلام و احترام

لایحه شماره 95/28881/س مورخ95/10/1 حاکی از پیشنهاد نامگذاری یک مجموعه ورزشی، یک مجموعه فرهنگی، دو کوی و معابر آن، سه خیابان، یک بوستان، پنج کوچه، یک چهارراه و یک میدان که در شورای نامگذاری مورد تایید قرار گرفته، در جلسات کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، منتهی به جلسه علنی مورخ 95/10/25 مورد بررسی قرار گرفت و نامگذاریهای پیشنهادی به شرح ذیل به تصویب رسیدند:

1-         کوچه شهید ابوافضل شیروانیان؛ به نشانی: بزرگراه شهید آقابابایی، خیابان شهید داوود دهاتی، کوی میلاد، بعد از میدان، فرعی دوم، سمت چپ ـ در محدوده شهرداری منطقه ده.

2-    کوچه شهید علی شاه سنایی؛ به نشانی: بزرگراه شهید آقابابایی، خیابان شهید داوود دهاتی، کوی میلاد، نرسیده به میدان، سمت چپ، فرعی  جنب ورزشگاه ـ در محدوده شهرداری منطقه ده.

3-    کوچه شهید سجاد حبیبی؛ به نشانی: بزرگراه شهید آقابابایی، خیابان شهید داوود دهاتی، کوی میلاد، اولین فرعی، سمت راست ـ در محدوده شهرداری منطقه ده.

4-        کوچه شهید سجاد مرادی؛ به نشانی: بزرگراه شهید آقابابایی، خیابان شهید داوود دهاتی، کوی میلاد، دومین فرعی، سمت راست ـ در محدوده شهرداری منطقه ده.

5-            کوچه شهید مرتضی زارع؛ به نشانی: بزرگراه شهید آقابابایی، خیابان شهید داوود دهاتی، کوی میلاد، سومین فرعی، سمت راست ـ در محدوده شهرداری منطقه ده.

6-    چهارراه شهید آرش منش؛ به نشانی: خیابان آیت، تقاطع آذر بیگدلی ـ در محــدوده شهرداری منطقه ده.

7-         میدان شهدای مدافع حرم؛ به نشانی: بزرگراه شهید آقابابایی، خیابان سپهر، نرسیده به کوی واله ـ در محدوده شهرداری منطقه ده.

8-         بوستان شهید جواد تسلیمی؛ به نشانی: خیابان پروین، انتهای خیابان کوهسار، بوستان خرداد ـ در محدوده شهرداری منطقه ده.

9-    کوی واله اصفهانی؛ به نشانی: پل تمدن، خیابان سردار خزاعی، انتهای خیابان هدایت، کوی مسکونی ـ در محدوده شهرداری منطقه ده.

10-          خیابان سلامت؛ به نشانی: کندروی بزرگراه شهید آقابابایی، حد فاصل کوی سلامت و خیابان سعادت ـ در محدوده شهرداری منطقه ده.

11-          خیابان شهید تورجی زاده؛ به نشانی: حدفاصل تقاطع خیابان های سپهر و سلامت (میدان شهدای مدافع حرم)، تا انتهای خیابان ـ در محدوده شهرداری منطقه ده.

12-  خیابان واله اصفهانی؛ به نشانی: پل تمدن، خیابان سردار خزاعی، انتهای خیابان هدایت، خیابان اصلی کوی مسکونی ـ در محدوده شهرداری منطقه ده.

13-  معابر فرعی واله اصفهانی(17- 1)؛ به نشانی: پل تمدن، خیابان سردار خزاعی، انتهای خیابان هدایت، معابر فرعی کوی مسکونی ـ در محدوده  شهرداری منطقه ده.

14-    کوچه و بن بست الهیه (22- 1)؛ به نشانی: خیابان جی شرقی، میدان ارغوانیه، خیابان ارغوانیه، جنب بیمارستان فارابی ـ درمحدوده شهرداری منطقه پانزده.

15-           مجموعه فرهنگی شهدای محله قصر؛ به نشانی: خیابان جی شرقی ـ جنب رستوران سلامت، کوی شهید حسین قیصری ـ در محدوده  شهرداری منطقه پانزده.

16-           مجموعه ورزشی سردار شهید حمید رفیعی؛ به نشانی: بزرگراه شهید آقابابایی، خیابان اطشاران، مجموعه تفکیکی ظفر ـ در محدوده شهرداری منطقه ده.

مراتب بر اساس مفاد بند 24 از ماده 71 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می گردد.26/10/ع (5773059)

 

   

رضا امینی

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

 

• نظرات پس از بررسی در سایت قابل نمایش است.