گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/مصوبات/فرهنگی/پیشنهاد اهداء 50% از عوارض ارزش افزوده جهت صدور پروانه ساختمان مجموعه فرهنگی شفتی به تصویب رسید

شماره مصوبه:28 / 96 / 1069

مطالعات ریزپهنه بندی لرزه ای شهر اصفهان

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1422

پرداخت بدهی ناشی از دریافت تسهیلات از بانک شهر به صورت غیرنقدی و ازطریق واگذاری املاک با قید دو فوریت به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1420

قرارداد سرمایه گذاری تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر اصفهان با قید دو فوریت به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1366

تنظیمی بین شهرداری منطقه 5 با خیریه محسنیه در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1365

تنظیمی منطقه 12 با آقای محمود غزلگو در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1384

دو فقره قرارداد تنظیمی صدای شهر و برنامه اینجا اصفهان با صدا و سیمای مرکز اصفهان به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1380

با قید دو فوریت انتخاب هیأت مدیره شرکت اتوبوسرانی

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1364

تنظیمی بین شهرداری منطقه 6 با آقای حسن فولادی نژاد و شریک در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1387

افزایش حداکثر ده درصد (10%) به نرخ کرایه انواع تاکسیهای شهری نسبت به مصوبه قبلی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1382

نامگذاری های یک بزرگراه، یک خیابان، یک سه راه، یک میدان، دو بوستان، هفت کوچه، هشت بن بست و یک مرکز اختصاصی بانوان به تصویب رسید

کد محتوا : 19818
تعداد بازدید: 2100
شنبه، 21 اسفند 1395
شماره مصوبه : 28 / 95 / 4288
شماره لوایح : 95/28670/س
تاریخ مصوبه : 1395/11/02
پیشنهاد اهداء 50% از عوارض ارزش افزوده جهت صدور پروانه ساختمان مجموعه فرهنگی شفتی به تصویب رسید

جناب آقای دکتر جمالی نژاد

شهردار محترم اصفهان

 موضوع: مصوبه شورای اسلامی

 با سلام و احترام

لایحه شماره 95/28670/س مورخ 95/10/5 در پیشنهاد اهداء معادل 50% از مبلغ 1/873/852/760 ریال عوارض ارزش افزوده بر تراکم ساختمانی جهت صدور پروانه ساختمان مجموعه فرهنگی آیت­ا... شفتی در خیابان مسجدسید، در جلسات کمیسیون فرهنگی ـ اجتماعی و ورزشی، منتهی به جلسه علنی مورخ 95/11/2 مورد بررسی قرار گرفت و ضمن تصویب پیشنهاد ارائه شده، به شهردار محترم اصفهان تفویض اختیار گردید که تا سقف 100% از مبلغ مذکور با رعایت ضوابط شهرسازی، به مجموعه فرهنگی مذکور اهداء نمایند، ضمناً متعاقب مصوبه شماره 28/89/4411 مورخ 1389/12/9 مقرر شد لایحه پیشنهادی شهردار محترم تا نیمه بهمن ماه سال جاری به شورای اسلامی شهر پیشنهاد گردد.

مراتب بر اساس مفاد بند 10 از ماده 55 قانون شهرداری جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می گردد. 3/11/ع (5791514)

 

 

   

رضا امینی

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

 

• نظرات پس از بررسی در سایت قابل نمایش است.