گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/مصوبات/عمرانی/تنظیمی منطقه 15 شهرداری با آقای حسین عاملی موسوی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4394

تنظیمی با ورثه یداله خداپرست در آزادسازی ششدانگ پلاک واقع در طرح ایستگاه قطار شهری چهارباغ بالا به تصویب رسید. با قید دو فوریت

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4392

درخصوص مصوبه توافق با آقای نعمت اله سبحانی و پرداخت به صورت ملکی به جای پرداخت نقدی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4165

تنظیمی منطقه 4 شهرداری با خانم زینت السادات فضل الهی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4167

توافقنامه منطقه 15 با خانم معصومه مصوری و خانم مهری تولایی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4381

پیشنهاد جذب تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب درخصوص آب بها و کارمزد دفع فاضلاب

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4164

کمک و مساعدت به دانش آموزان بی بضاعت به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4168

تنظیمی منطقه ده شهرداری با آقای مجید صفری و شرکا در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4046

انتشار چهار هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت جهت تکمیل فاز سوم خط یک قطار شهری به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4059

تنظیمی منطقه 15 شهرداری با آقای حسین عاملی موسوی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4061

دریافت وام از بانک شهر جهت راه اندازی فاز 3 خط 1 قطار شهری اصفهان به تصویب رسید

کد محتوا : 19932
تعداد بازدید: 1325
پنجشنبه، 17 فروردين 1396
شماره مصوبه : ‪28 / 95 / 4059
شماره لوایح : 28458/95/س
تاریخ مصوبه : 1395/10/18
تنظیمی منطقه 15 شهرداری با آقای حسین عاملی موسوی به تصویب رسید

جناب آقای دکتر جمالی نژاد

شهردار محترم اصفهان

 موضوع: مصوبه شورای اسلامی

 با سلام و احترام

لایحه شماره 95/28458/س مورخ 95/9/25 به همراه توافقنامه مورخ 95/5/24 تنظیمی توسط منطقه 15 شهرداری با آقای حسین عاملی موسوی و شرکاء در آزادسازی مجموعاً 3786/69 مترمربع زمین کشاورزی از پلاکهای ثبتی 9937و9778 بخش 5 اصفهان واقع شده در مسیر خیابان کمربندی شمالی با شرح و مشخصات زیر:

"- عرصه اول به مساحت 549/91 مترمربع و بهای توافق شده 453/930/000 ریال

- عرصه دوم به مساحت 3236/78 مترمربع و بهای توافق شده 7/773/480/000 ریال

کل بهای مورد معامله 8/227/410/000 ریال است."

در جلسات کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری، منتهی به جلسه علنی مورخ 95/10/18 مورد بررسی قرار گرفت و توافقنامه تنظیمی بر اساس مفاد تبصره یک ذیل ماده 3 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مورد نیاز ... در ازاء انتقال سند قطعی املاک مذکور به نام شهرداری اصفهان به تصویب رسید.

مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می­گردد. 19/10/ع (5758872)

 


   

رضا امینی

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

 

• نظرات پس از بررسی در سایت قابل نمایش است.