گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/مصوبات/عمرانی/تنظیمی منطقه 15 شهرداری با آقای حسین عاملی موسوی به تصویب رسید

شماره مصوبه:28 / 96 / 1069

مطالعات ریزپهنه بندی لرزه ای شهر اصفهان

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1422

پرداخت بدهی ناشی از دریافت تسهیلات از بانک شهر به صورت غیرنقدی و ازطریق واگذاری املاک با قید دو فوریت به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1420

قرارداد سرمایه گذاری تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر اصفهان با قید دو فوریت به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1366

تنظیمی بین شهرداری منطقه 5 با خیریه محسنیه در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1365

تنظیمی منطقه 12 با آقای محمود غزلگو در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1384

دو فقره قرارداد تنظیمی صدای شهر و برنامه اینجا اصفهان با صدا و سیمای مرکز اصفهان به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1380

با قید دو فوریت انتخاب هیأت مدیره شرکت اتوبوسرانی

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1364

تنظیمی بین شهرداری منطقه 6 با آقای حسن فولادی نژاد و شریک در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1387

افزایش حداکثر ده درصد (10%) به نرخ کرایه انواع تاکسیهای شهری نسبت به مصوبه قبلی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1382

نامگذاری های یک بزرگراه، یک خیابان، یک سه راه، یک میدان، دو بوستان، هفت کوچه، هشت بن بست و یک مرکز اختصاصی بانوان به تصویب رسید

کد محتوا : 19932
تعداد بازدید: 2161
پنجشنبه، 17 فروردين 1396
شماره مصوبه : ‪28 / 95 / 4059
شماره لوایح : 28458/95/س
تاریخ مصوبه : 1395/10/18
تنظیمی منطقه 15 شهرداری با آقای حسین عاملی موسوی به تصویب رسید

جناب آقای دکتر جمالی نژاد

شهردار محترم اصفهان

 موضوع: مصوبه شورای اسلامی

 با سلام و احترام

لایحه شماره 95/28458/س مورخ 95/9/25 به همراه توافقنامه مورخ 95/5/24 تنظیمی توسط منطقه 15 شهرداری با آقای حسین عاملی موسوی و شرکاء در آزادسازی مجموعاً 3786/69 مترمربع زمین کشاورزی از پلاکهای ثبتی 9937و9778 بخش 5 اصفهان واقع شده در مسیر خیابان کمربندی شمالی با شرح و مشخصات زیر:

"- عرصه اول به مساحت 549/91 مترمربع و بهای توافق شده 453/930/000 ریال

- عرصه دوم به مساحت 3236/78 مترمربع و بهای توافق شده 7/773/480/000 ریال

کل بهای مورد معامله 8/227/410/000 ریال است."

در جلسات کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری، منتهی به جلسه علنی مورخ 95/10/18 مورد بررسی قرار گرفت و توافقنامه تنظیمی بر اساس مفاد تبصره یک ذیل ماده 3 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مورد نیاز ... در ازاء انتقال سند قطعی املاک مذکور به نام شهرداری اصفهان به تصویب رسید.

مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می­گردد. 19/10/ع (5758872)

 


   

رضا امینی

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

 

• نظرات پس از بررسی در سایت قابل نمایش است.