گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/مصوبات/عمرانی/دریافت وام از بانک شهر جهت راه اندازی فاز 3 خط 1 قطار شهری اصفهان به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4394

تنظیمی با ورثه یداله خداپرست در آزادسازی ششدانگ پلاک واقع در طرح ایستگاه قطار شهری چهارباغ بالا به تصویب رسید. با قید دو فوریت

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4392

درخصوص مصوبه توافق با آقای نعمت اله سبحانی و پرداخت به صورت ملکی به جای پرداخت نقدی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4165

تنظیمی منطقه 4 شهرداری با خانم زینت السادات فضل الهی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4167

توافقنامه منطقه 15 با خانم معصومه مصوری و خانم مهری تولایی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4381

پیشنهاد جذب تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب درخصوص آب بها و کارمزد دفع فاضلاب

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4164

کمک و مساعدت به دانش آموزان بی بضاعت به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4168

تنظیمی منطقه ده شهرداری با آقای مجید صفری و شرکا در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4046

انتشار چهار هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت جهت تکمیل فاز سوم خط یک قطار شهری به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4059

تنظیمی منطقه 15 شهرداری با آقای حسین عاملی موسوی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4061

دریافت وام از بانک شهر جهت راه اندازی فاز 3 خط 1 قطار شهری اصفهان به تصویب رسید

کد محتوا : 19933
تعداد بازدید: 1422
پنجشنبه، 17 فروردين 1396
شماره مصوبه : ‪28 / 95 / 4061
شماره لوایح : 95/28439/س
تاریخ مصوبه : 1395/10/18
دریافت وام از بانک شهر جهت راه اندازی فاز 3 خط 1 قطار شهری اصفهان به تصویب رسید

جناب آقای دکتر جمالی نژاد

شهردار محترم اصفهان

 موضوع: مصوبه شورای اسلامی

با سلام و احترام

لایحه شماره 95/28439/س مورخ 95/9/29 حاکی از پیشنهاد دریافت مبلغ دو هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط سازمان قطار شهری از بانک شهر با بازپرداخت یک­ساله و کارمزد 18% جهت ایجاد زمیـنه راه­اندازی فاز سوم خط یک مترو تا خردادماه سال آینده، با تعهد بازپرداخت اصل و کارمزدهای مربوطه توسط شهرداری اصفهان که پس از انتشار اوراق مشارکت جدید و دریافت اسناد خزانه اسلامی نسبت به استرداد آن اقدام گردد، در جلسات کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری، منتهی به جلسه علنی مورخ 95/10/18 مورد بررسی قرار گرفت و دریافـت وام کوتاه مدت پیشنهاد شده به مبلغ دو هزار میلیارد ریال جهت راه­اندازی فاز 3 خط 1 قطار شهری اصفهان بر اساس مفاد بند 13 از ماده 71 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی به تصویب رسید.

مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می گردد. 19/10/ع (5759036)

 


   

رضا امینی

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

 

• نظرات پس از بررسی در سایت قابل نمایش است.