گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/مصوبات/عمرانی/انتشار چهار هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت جهت تکمیل فاز سوم خط یک قطار شهری به تصویب رسید

شماره مصوبه:28 / 96 / 1069

مطالعات ریزپهنه بندی لرزه ای شهر اصفهان

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1422

پرداخت بدهی ناشی از دریافت تسهیلات از بانک شهر به صورت غیرنقدی و ازطریق واگذاری املاک با قید دو فوریت به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1420

قرارداد سرمایه گذاری تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر اصفهان با قید دو فوریت به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1366

تنظیمی بین شهرداری منطقه 5 با خیریه محسنیه در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1365

تنظیمی منطقه 12 با آقای محمود غزلگو در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1384

دو فقره قرارداد تنظیمی صدای شهر و برنامه اینجا اصفهان با صدا و سیمای مرکز اصفهان به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1380

با قید دو فوریت انتخاب هیأت مدیره شرکت اتوبوسرانی

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1364

تنظیمی بین شهرداری منطقه 6 با آقای حسن فولادی نژاد و شریک در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1387

افزایش حداکثر ده درصد (10%) به نرخ کرایه انواع تاکسیهای شهری نسبت به مصوبه قبلی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1382

نامگذاری های یک بزرگراه، یک خیابان، یک سه راه، یک میدان، دو بوستان، هفت کوچه، هشت بن بست و یک مرکز اختصاصی بانوان به تصویب رسید

کد محتوا : 19934
تعداد بازدید: 1948
پنجشنبه، 17 فروردين 1396
شماره مصوبه : ‪28 / 95 / 4046
شماره لوایح : 95/28440/س
تاریخ مصوبه : 1395/10/18
انتشار چهار هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت جهت تکمیل فاز سوم خط یک قطار شهری به تصویب رسید

جناب آقای دکتر جمالی نژاد

شهردار محترم اصفهان

 موضوع: مصوبه شورای اسلامی

 با سلام و احترام

لایحه شماره 95/28440/س مورخ 95/9/29 در پیشنهاد انتشار چهار هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با تعهد بازپرداخت اصل و سود آن به میزان 50% سهم دولت محترم و 50% سهم شهرداری اصفهان جهت پرداخت هزینه ها و تکمیل فاز سوم خط یک قطار شهری اصفهان، در جلسات کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری، منتهی به جلسه علنی مورخ 95/10/18 مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاد ارائه شده صرفاً جهت تامین هزینه­ های تکمیل خط 1 قطار شهری اصفهان بر اساس مفاد بند "د" از تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1395 کل کشور و بند 13 از ماده 71 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی به تصویب رسید و مقرر شد پیگیریهای بعدی تا اخذ مجوز نهایی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رأساً توسط شهرداری اصفهان به عمل آید.

مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می گردد. 19/10/ع (5758977)

 


   

رضا امینی

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

 

• نظرات پس از بررسی در سایت قابل نمایش است.