گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/مصوبات/عمرانی/انتشار چهار هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت جهت تکمیل فاز سوم خط یک قطار شهری به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4394

تنظیمی با ورثه یداله خداپرست در آزادسازی ششدانگ پلاک واقع در طرح ایستگاه قطار شهری چهارباغ بالا به تصویب رسید. با قید دو فوریت

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4392

درخصوص مصوبه توافق با آقای نعمت اله سبحانی و پرداخت به صورت ملکی به جای پرداخت نقدی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4165

تنظیمی منطقه 4 شهرداری با خانم زینت السادات فضل الهی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4167

توافقنامه منطقه 15 با خانم معصومه مصوری و خانم مهری تولایی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4381

پیشنهاد جذب تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب درخصوص آب بها و کارمزد دفع فاضلاب

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4164

کمک و مساعدت به دانش آموزان بی بضاعت به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4168

تنظیمی منطقه ده شهرداری با آقای مجید صفری و شرکا در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4046

انتشار چهار هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت جهت تکمیل فاز سوم خط یک قطار شهری به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4059

تنظیمی منطقه 15 شهرداری با آقای حسین عاملی موسوی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4061

دریافت وام از بانک شهر جهت راه اندازی فاز 3 خط 1 قطار شهری اصفهان به تصویب رسید

کد محتوا : 19934
تعداد بازدید: 1182
پنجشنبه، 17 فروردين 1396
شماره مصوبه : ‪28 / 95 / 4046
شماره لوایح : 95/28440/س
تاریخ مصوبه : 1395/10/18
انتشار چهار هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت جهت تکمیل فاز سوم خط یک قطار شهری به تصویب رسید

جناب آقای دکتر جمالی نژاد

شهردار محترم اصفهان

 موضوع: مصوبه شورای اسلامی

 با سلام و احترام

لایحه شماره 95/28440/س مورخ 95/9/29 در پیشنهاد انتشار چهار هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با تعهد بازپرداخت اصل و سود آن به میزان 50% سهم دولت محترم و 50% سهم شهرداری اصفهان جهت پرداخت هزینه ها و تکمیل فاز سوم خط یک قطار شهری اصفهان، در جلسات کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری، منتهی به جلسه علنی مورخ 95/10/18 مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاد ارائه شده صرفاً جهت تامین هزینه­ های تکمیل خط 1 قطار شهری اصفهان بر اساس مفاد بند "د" از تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1395 کل کشور و بند 13 از ماده 71 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی به تصویب رسید و مقرر شد پیگیریهای بعدی تا اخذ مجوز نهایی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رأساً توسط شهرداری اصفهان به عمل آید.

مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می گردد. 19/10/ع (5758977)

 


   

رضا امینی

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

 

• نظرات پس از بررسی در سایت قابل نمایش است.