گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/مصوبات/عمرانی/کمک و مساعدت به دانش آموزان بی بضاعت به تصویب رسید

شماره مصوبه:28 / 96 / 1069

مطالعات ریزپهنه بندی لرزه ای شهر اصفهان

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1422

پرداخت بدهی ناشی از دریافت تسهیلات از بانک شهر به صورت غیرنقدی و ازطریق واگذاری املاک با قید دو فوریت به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1420

قرارداد سرمایه گذاری تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر اصفهان با قید دو فوریت به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1366

تنظیمی بین شهرداری منطقه 5 با خیریه محسنیه در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1365

تنظیمی منطقه 12 با آقای محمود غزلگو در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1384

دو فقره قرارداد تنظیمی صدای شهر و برنامه اینجا اصفهان با صدا و سیمای مرکز اصفهان به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1380

با قید دو فوریت انتخاب هیأت مدیره شرکت اتوبوسرانی

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1364

تنظیمی بین شهرداری منطقه 6 با آقای حسن فولادی نژاد و شریک در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1387

افزایش حداکثر ده درصد (10%) به نرخ کرایه انواع تاکسیهای شهری نسبت به مصوبه قبلی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1382

نامگذاری های یک بزرگراه، یک خیابان، یک سه راه، یک میدان، دو بوستان، هفت کوچه، هشت بن بست و یک مرکز اختصاصی بانوان به تصویب رسید

کد محتوا : 19935
تعداد بازدید: 2027
پنجشنبه، 17 فروردين 1396
شماره مصوبه : ‪28 / 95 / 4164
شماره لوایح : 28051/95/س
تاریخ مصوبه : 1395/10/25
کمک و مساعدت به دانش آموزان بی بضاعت به تصویب رسید

جناب آقای دکتر جمالی نژاد

شهردار محترم اصفهان

 موضوع: مصوبه شورای اسلامی

 با سلام و احترام

لایحه شماره 95/28051/س مورخ 95/9/18 حاکی از پیشنهاد کمک و مساعدت به دانش آموزان کم بضاعت تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی (رحمت اله علیه)، سازمان بهزیستی، سازمان آموزش و پرورش، انجمنها و خیریه های دانش آموزی با اهداء مبلغ 4/500/000/000 ریال در قالب تعداد 15000 قطعه بن نقدی 300/000 ریالی با هماهنگی ارگانهای مذکور به دانش آموزان مورد نظر، در جلسات کمیسیون فرهنگی ـ اجتماعی و ورزشی، منتهی به جلسه علنی مورخ 95/10/25 مورد بررسی قرار گرفت و ضمن تصویب لایحه پیشنهاد شده به شهردار محترم اصفهان تفویض اختیار گردید که تا سقف مبلغ شش میلیارد ریال در قالب تعداد 20000 قعطه بن سیصد هزار ریالی به دانش آموزان کم بضاعت اهداء نمایند.

ضمناً به روزرسانی بانک اطلاعاتی موجود از اسامی دانش آموزان با هدف اقدام بر مبنای آن اطلاعات، مورد تاکید قرار گرفت.

مراتب بر اساس مفاد بند 10 از ماده 55 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می گردد. 26/10/ع (5773621)

 

   

رضا امینی

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

 

• نظرات پس از بررسی در سایت قابل نمایش است.