گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/مصوبات/عمرانی/کمک و مساعدت به دانش آموزان بی بضاعت به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4394

تنظیمی با ورثه یداله خداپرست در آزادسازی ششدانگ پلاک واقع در طرح ایستگاه قطار شهری چهارباغ بالا به تصویب رسید. با قید دو فوریت

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4392

درخصوص مصوبه توافق با آقای نعمت اله سبحانی و پرداخت به صورت ملکی به جای پرداخت نقدی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4165

تنظیمی منطقه 4 شهرداری با خانم زینت السادات فضل الهی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4167

توافقنامه منطقه 15 با خانم معصومه مصوری و خانم مهری تولایی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4381

پیشنهاد جذب تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب درخصوص آب بها و کارمزد دفع فاضلاب

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4164

کمک و مساعدت به دانش آموزان بی بضاعت به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4168

تنظیمی منطقه ده شهرداری با آقای مجید صفری و شرکا در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4046

انتشار چهار هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت جهت تکمیل فاز سوم خط یک قطار شهری به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4059

تنظیمی منطقه 15 شهرداری با آقای حسین عاملی موسوی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4061

دریافت وام از بانک شهر جهت راه اندازی فاز 3 خط 1 قطار شهری اصفهان به تصویب رسید

کد محتوا : 19935
تعداد بازدید: 1206
پنجشنبه، 17 فروردين 1396
شماره مصوبه : ‪28 / 95 / 4164
شماره لوایح : 28051/95/س
تاریخ مصوبه : 1395/10/25
کمک و مساعدت به دانش آموزان بی بضاعت به تصویب رسید

جناب آقای دکتر جمالی نژاد

شهردار محترم اصفهان

 موضوع: مصوبه شورای اسلامی

 با سلام و احترام

لایحه شماره 95/28051/س مورخ 95/9/18 حاکی از پیشنهاد کمک و مساعدت به دانش آموزان کم بضاعت تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی (رحمت اله علیه)، سازمان بهزیستی، سازمان آموزش و پرورش، انجمنها و خیریه های دانش آموزی با اهداء مبلغ 4/500/000/000 ریال در قالب تعداد 15000 قطعه بن نقدی 300/000 ریالی با هماهنگی ارگانهای مذکور به دانش آموزان مورد نظر، در جلسات کمیسیون فرهنگی ـ اجتماعی و ورزشی، منتهی به جلسه علنی مورخ 95/10/25 مورد بررسی قرار گرفت و ضمن تصویب لایحه پیشنهاد شده به شهردار محترم اصفهان تفویض اختیار گردید که تا سقف مبلغ شش میلیارد ریال در قالب تعداد 20000 قعطه بن سیصد هزار ریالی به دانش آموزان کم بضاعت اهداء نمایند.

ضمناً به روزرسانی بانک اطلاعاتی موجود از اسامی دانش آموزان با هدف اقدام بر مبنای آن اطلاعات، مورد تاکید قرار گرفت.

مراتب بر اساس مفاد بند 10 از ماده 55 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می گردد. 26/10/ع (5773621)

 

   

رضا امینی

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

 

• نظرات پس از بررسی در سایت قابل نمایش است.