گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/مصوبات/عمرانی/تنظیمی منطقه ده شهرداری با آقای مجید صفری و شرکا در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4394

تنظیمی با ورثه یداله خداپرست در آزادسازی ششدانگ پلاک واقع در طرح ایستگاه قطار شهری چهارباغ بالا به تصویب رسید. با قید دو فوریت

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4392

درخصوص مصوبه توافق با آقای نعمت اله سبحانی و پرداخت به صورت ملکی به جای پرداخت نقدی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4165

تنظیمی منطقه 4 شهرداری با خانم زینت السادات فضل الهی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4167

توافقنامه منطقه 15 با خانم معصومه مصوری و خانم مهری تولایی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4381

پیشنهاد جذب تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب درخصوص آب بها و کارمزد دفع فاضلاب

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4164

کمک و مساعدت به دانش آموزان بی بضاعت به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4168

تنظیمی منطقه ده شهرداری با آقای مجید صفری و شرکا در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4046

انتشار چهار هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت جهت تکمیل فاز سوم خط یک قطار شهری به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4059

تنظیمی منطقه 15 شهرداری با آقای حسین عاملی موسوی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4061

دریافت وام از بانک شهر جهت راه اندازی فاز 3 خط 1 قطار شهری اصفهان به تصویب رسید

کد محتوا : 19936
تعداد بازدید: 1177
پنجشنبه، 17 فروردين 1396
شماره مصوبه : ‪28 / 95 / 4168
شماره لوایح : 95/28544/س
تاریخ مصوبه : 1395/10/25
تنظیمی منطقه ده شهرداری با آقای مجید صفری و شرکا در آزادسازی به تصویب رسید

جناب آقای دکتر جمالی نژاد

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شورای اسلامی

با سلام و احترام

لایحه شماره 95/28544/س مورخ 95/10/1 به همراه توافقنامه مورخ 95/6/9 تنظیمی توسط منطقه 10 شهرداری با آقای مجید صفری و شرکاء در آزادسازی یک منزل مسکونی واقع شده در طرح فاز سوم مسیر خیابان شهید رضائیان و تجاری مربوطه با شرح و مشخصات زیر:

"- عرصه مسکونی به مساحت 203/20 مترمربع و بهای هر مترمربع 33/000/000 ریال

- کل اعیانی به مساحت 211 مترمربع و بهای هرمترمربع 4/000/000 ریال

- عرصه دوم به همراه حق کسب و پیشه و سرقفلی معادل 73 مترمربع و هر مترمربع 70/000/000 ریال

- بابت بهای خدمات و تأسیسات و اشتراکات 150/000/000 ریال

جمع کل بهای مورد معامله 12/809/600/000 ریال است که در ازاء آن شهرداری نسبت به واگذاری یک قطعه زمین تجاری از باقیمانده زمین خانم فخری مستخدمی در خیابان شیخ طوسی غربی – کوی خیری – پلاک ثبتی 14915/3068 بخش 5 به مساحت 129/90 مترمربع و هر مترمربع 47/000/000 ریال به جمع کل 6/105/300/000 ریال به همراه امتیاز احداث 129 مترمربع تجاری در چهاردهانه و 180 مترمربع امتیاز دفتر کار در دو طبقه روی پیلوت با احتساب عوارض کسری پارکینگ و یک قطعه زمین جای تجاری از باقیمانده ملک آقای اصغر خیرخواه در خیابان شیخ طوسی غربی – کوی مالکی – کوی خسروی – پلاک ثبتی 14915/12194 به مساحت 65/10 مترمربع به بهای هر مترمربع 44/000/000 ریال و بهای کل 2/864/400/000 ریال با اعطاء امتیاز 65 متر مربع تجاری در دو دهانه در طبقه هم کف و یک واحد آپارتمان در خیابان پروین اعتصامی بعد از شهرداری منطقه 10 کوچه گلبرگ 2 طبقه چهارم به شماره 12 با مساحت 135 مترمربع و بهای هر مترمربع 34/000/000 ریال به جمع 4/095/000/000 ریال واگذار خواهد شد. مابه التفاوت کل اقلام مورد واگذاری با مبلغ مورد معامله 750/100/000 ریال است که بایستی به شهرداری منطقه پرداخت نمایند."

 در جلسات کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری، منتهی به جلسه علنی مورخ 95/10/25 مورد برسی قرار گرفت و توافقنامه تنظیمی بر اساس مفاد تبصره 1 ذیل ماده 3 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مورد نیاز ... به تصویب رسید.

مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می گردد. 26/10/ع (5773346)

 

 

رضا امینی

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

 

• نظرات پس از بررسی در سایت قابل نمایش است.