گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/مصوبات/عمرانی/تنظیمی منطقه ده شهرداری با آقای مجید صفری و شرکا در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:28 / 96 / 1069

مطالعات ریزپهنه بندی لرزه ای شهر اصفهان

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1422

پرداخت بدهی ناشی از دریافت تسهیلات از بانک شهر به صورت غیرنقدی و ازطریق واگذاری املاک با قید دو فوریت به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1420

قرارداد سرمایه گذاری تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر اصفهان با قید دو فوریت به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1366

تنظیمی بین شهرداری منطقه 5 با خیریه محسنیه در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1365

تنظیمی منطقه 12 با آقای محمود غزلگو در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1384

دو فقره قرارداد تنظیمی صدای شهر و برنامه اینجا اصفهان با صدا و سیمای مرکز اصفهان به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1380

با قید دو فوریت انتخاب هیأت مدیره شرکت اتوبوسرانی

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1364

تنظیمی بین شهرداری منطقه 6 با آقای حسن فولادی نژاد و شریک در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1387

افزایش حداکثر ده درصد (10%) به نرخ کرایه انواع تاکسیهای شهری نسبت به مصوبه قبلی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1382

نامگذاری های یک بزرگراه، یک خیابان، یک سه راه، یک میدان، دو بوستان، هفت کوچه، هشت بن بست و یک مرکز اختصاصی بانوان به تصویب رسید

کد محتوا : 19936
تعداد بازدید: 1988
پنجشنبه، 17 فروردين 1396
شماره مصوبه : ‪28 / 95 / 4168
شماره لوایح : 95/28544/س
تاریخ مصوبه : 1395/10/25
تنظیمی منطقه ده شهرداری با آقای مجید صفری و شرکا در آزادسازی به تصویب رسید

جناب آقای دکتر جمالی نژاد

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شورای اسلامی

با سلام و احترام

لایحه شماره 95/28544/س مورخ 95/10/1 به همراه توافقنامه مورخ 95/6/9 تنظیمی توسط منطقه 10 شهرداری با آقای مجید صفری و شرکاء در آزادسازی یک منزل مسکونی واقع شده در طرح فاز سوم مسیر خیابان شهید رضائیان و تجاری مربوطه با شرح و مشخصات زیر:

"- عرصه مسکونی به مساحت 203/20 مترمربع و بهای هر مترمربع 33/000/000 ریال

- کل اعیانی به مساحت 211 مترمربع و بهای هرمترمربع 4/000/000 ریال

- عرصه دوم به همراه حق کسب و پیشه و سرقفلی معادل 73 مترمربع و هر مترمربع 70/000/000 ریال

- بابت بهای خدمات و تأسیسات و اشتراکات 150/000/000 ریال

جمع کل بهای مورد معامله 12/809/600/000 ریال است که در ازاء آن شهرداری نسبت به واگذاری یک قطعه زمین تجاری از باقیمانده زمین خانم فخری مستخدمی در خیابان شیخ طوسی غربی – کوی خیری – پلاک ثبتی 14915/3068 بخش 5 به مساحت 129/90 مترمربع و هر مترمربع 47/000/000 ریال به جمع کل 6/105/300/000 ریال به همراه امتیاز احداث 129 مترمربع تجاری در چهاردهانه و 180 مترمربع امتیاز دفتر کار در دو طبقه روی پیلوت با احتساب عوارض کسری پارکینگ و یک قطعه زمین جای تجاری از باقیمانده ملک آقای اصغر خیرخواه در خیابان شیخ طوسی غربی – کوی مالکی – کوی خسروی – پلاک ثبتی 14915/12194 به مساحت 65/10 مترمربع به بهای هر مترمربع 44/000/000 ریال و بهای کل 2/864/400/000 ریال با اعطاء امتیاز 65 متر مربع تجاری در دو دهانه در طبقه هم کف و یک واحد آپارتمان در خیابان پروین اعتصامی بعد از شهرداری منطقه 10 کوچه گلبرگ 2 طبقه چهارم به شماره 12 با مساحت 135 مترمربع و بهای هر مترمربع 34/000/000 ریال به جمع 4/095/000/000 ریال واگذار خواهد شد. مابه التفاوت کل اقلام مورد واگذاری با مبلغ مورد معامله 750/100/000 ریال است که بایستی به شهرداری منطقه پرداخت نمایند."

 در جلسات کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری، منتهی به جلسه علنی مورخ 95/10/25 مورد برسی قرار گرفت و توافقنامه تنظیمی بر اساس مفاد تبصره 1 ذیل ماده 3 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مورد نیاز ... به تصویب رسید.

مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می گردد. 26/10/ع (5773346)

 

 

رضا امینی

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

 

• نظرات پس از بررسی در سایت قابل نمایش است.