گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/مصوبات/عمرانی/تنظیمی منطقه 4 شهرداری با خانم زینت السادات فضل الهی به تصویب رسید

شماره مصوبه:28 / 96 / 1069

مطالعات ریزپهنه بندی لرزه ای شهر اصفهان

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1422

پرداخت بدهی ناشی از دریافت تسهیلات از بانک شهر به صورت غیرنقدی و ازطریق واگذاری املاک با قید دو فوریت به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1420

قرارداد سرمایه گذاری تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر اصفهان با قید دو فوریت به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1366

تنظیمی بین شهرداری منطقه 5 با خیریه محسنیه در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1365

تنظیمی منطقه 12 با آقای محمود غزلگو در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1384

دو فقره قرارداد تنظیمی صدای شهر و برنامه اینجا اصفهان با صدا و سیمای مرکز اصفهان به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1380

با قید دو فوریت انتخاب هیأت مدیره شرکت اتوبوسرانی

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1364

تنظیمی بین شهرداری منطقه 6 با آقای حسن فولادی نژاد و شریک در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1387

افزایش حداکثر ده درصد (10%) به نرخ کرایه انواع تاکسیهای شهری نسبت به مصوبه قبلی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1382

نامگذاری های یک بزرگراه، یک خیابان، یک سه راه، یک میدان، دو بوستان، هفت کوچه، هشت بن بست و یک مرکز اختصاصی بانوان به تصویب رسید

کد محتوا : 19937
تعداد بازدید: 2015
پنجشنبه، 17 فروردين 1396
شماره مصوبه : ‪28 / 95 / 4165
شماره لوایح : 95/28787/س
تاریخ مصوبه : 1395/10/25
تنظیمی منطقه 4 شهرداری با خانم زینت السادات فضل الهی به تصویب رسید

جناب آقای دکتر جمالی نژاد

شهردار محترم اصفهان

 موضوع: مصوبه شورای اسلامی

 با سلام و احترام

لایحه شماره 95/28787/س مورخ 95/10/8 به همراه توافقنامه مورخ 94/12/20 تنظیمی توسط منطقه 4 شهرداری اصفهان با خانم زینت السادات فضل الهی و شرکاء در آزادسازی یک کارگاه بلوک زنی از پلاک ثبتی 12000 بخش 5 اصفهان واقع شده در طرح خیابان سلمان فارسی با شرح و مشخصات زیر:

"- عرصه کارگاه معادل 722 مترمربع و بهای توافق شده هر متر مربع 25/000/000 ریال

- اعیانی اول – کارگاه به مساحت 110 مترمربع و بهای هر مترمربع 3/000/000 ریال

- حق سرقفلی و کسب و پیشه کارگاه بلوک زنی و صافکاری 500 مترمربع و هر مترمربع 5/000/000

جمع کل بهای مورد معامله 20/880/000/000 ریال است که در ازاء آن بر روی باقیمانده ملک به مساحت 527/50 مترمربع به صورت 5 طبقه روی پیلوت مسکونی و بالکن در حد 80% مجوز احداث مسکونی و بالکن با رعایت ضوابط شهرسازی اعطاء‌ گردد."

در جلسات کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری، منتهی به جلسه علنی مورخ 95/10/25 مورد بررسی قرار گرفت و توافقنامه تنظیمی با قید اینکه اعطاء پروانه ساختمانی توسط شهرداری اصفهان با رعایت ضوابط شهرسازی باشد، بر اساس مفاد تبصره 1 ذیل ماده 3 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مورد نیاز ... به تصویب رسید.

مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می گردد. 26/10/ع (5773439)


   

رضا امینی

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

 

• نظرات پس از بررسی در سایت قابل نمایش است.