گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/مصوبات/عمرانی/تنظیمی منطقه 4 شهرداری با خانم زینت السادات فضل الهی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4394

تنظیمی با ورثه یداله خداپرست در آزادسازی ششدانگ پلاک واقع در طرح ایستگاه قطار شهری چهارباغ بالا به تصویب رسید. با قید دو فوریت

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4392

درخصوص مصوبه توافق با آقای نعمت اله سبحانی و پرداخت به صورت ملکی به جای پرداخت نقدی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4165

تنظیمی منطقه 4 شهرداری با خانم زینت السادات فضل الهی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4167

توافقنامه منطقه 15 با خانم معصومه مصوری و خانم مهری تولایی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4381

پیشنهاد جذب تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب درخصوص آب بها و کارمزد دفع فاضلاب

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4164

کمک و مساعدت به دانش آموزان بی بضاعت به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4168

تنظیمی منطقه ده شهرداری با آقای مجید صفری و شرکا در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4046

انتشار چهار هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت جهت تکمیل فاز سوم خط یک قطار شهری به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4059

تنظیمی منطقه 15 شهرداری با آقای حسین عاملی موسوی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4061

دریافت وام از بانک شهر جهت راه اندازی فاز 3 خط 1 قطار شهری اصفهان به تصویب رسید

کد محتوا : 19937
تعداد بازدید: 1207
پنجشنبه، 17 فروردين 1396
شماره مصوبه : ‪28 / 95 / 4165
شماره لوایح : 95/28787/س
تاریخ مصوبه : 1395/10/25
تنظیمی منطقه 4 شهرداری با خانم زینت السادات فضل الهی به تصویب رسید

جناب آقای دکتر جمالی نژاد

شهردار محترم اصفهان

 موضوع: مصوبه شورای اسلامی

 با سلام و احترام

لایحه شماره 95/28787/س مورخ 95/10/8 به همراه توافقنامه مورخ 94/12/20 تنظیمی توسط منطقه 4 شهرداری اصفهان با خانم زینت السادات فضل الهی و شرکاء در آزادسازی یک کارگاه بلوک زنی از پلاک ثبتی 12000 بخش 5 اصفهان واقع شده در طرح خیابان سلمان فارسی با شرح و مشخصات زیر:

"- عرصه کارگاه معادل 722 مترمربع و بهای توافق شده هر متر مربع 25/000/000 ریال

- اعیانی اول – کارگاه به مساحت 110 مترمربع و بهای هر مترمربع 3/000/000 ریال

- حق سرقفلی و کسب و پیشه کارگاه بلوک زنی و صافکاری 500 مترمربع و هر مترمربع 5/000/000

جمع کل بهای مورد معامله 20/880/000/000 ریال است که در ازاء آن بر روی باقیمانده ملک به مساحت 527/50 مترمربع به صورت 5 طبقه روی پیلوت مسکونی و بالکن در حد 80% مجوز احداث مسکونی و بالکن با رعایت ضوابط شهرسازی اعطاء‌ گردد."

در جلسات کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری، منتهی به جلسه علنی مورخ 95/10/25 مورد بررسی قرار گرفت و توافقنامه تنظیمی با قید اینکه اعطاء پروانه ساختمانی توسط شهرداری اصفهان با رعایت ضوابط شهرسازی باشد، بر اساس مفاد تبصره 1 ذیل ماده 3 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مورد نیاز ... به تصویب رسید.

مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می گردد. 26/10/ع (5773439)


   

رضا امینی

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

 

• نظرات پس از بررسی در سایت قابل نمایش است.