گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/مصوبات/عمرانی/توافقنامه منطقه 15 با خانم معصومه مصوری و خانم مهری تولایی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4394

تنظیمی با ورثه یداله خداپرست در آزادسازی ششدانگ پلاک واقع در طرح ایستگاه قطار شهری چهارباغ بالا به تصویب رسید. با قید دو فوریت

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4392

درخصوص مصوبه توافق با آقای نعمت اله سبحانی و پرداخت به صورت ملکی به جای پرداخت نقدی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4165

تنظیمی منطقه 4 شهرداری با خانم زینت السادات فضل الهی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4167

توافقنامه منطقه 15 با خانم معصومه مصوری و خانم مهری تولایی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4381

پیشنهاد جذب تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب درخصوص آب بها و کارمزد دفع فاضلاب

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4164

کمک و مساعدت به دانش آموزان بی بضاعت به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4168

تنظیمی منطقه ده شهرداری با آقای مجید صفری و شرکا در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4046

انتشار چهار هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت جهت تکمیل فاز سوم خط یک قطار شهری به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4059

تنظیمی منطقه 15 شهرداری با آقای حسین عاملی موسوی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4061

دریافت وام از بانک شهر جهت راه اندازی فاز 3 خط 1 قطار شهری اصفهان به تصویب رسید

کد محتوا : 19938
تعداد بازدید: 1177
پنجشنبه، 17 فروردين 1396
شماره مصوبه : ‪28 / 95 / 4167
شماره لوایح : 95/28788/س
تاریخ مصوبه : 1395/10/25
توافقنامه منطقه 15 با خانم معصومه مصوری و خانم مهری تولایی به تصویب رسید

جناب آقای دکتر جمالی نژاد

شهردار محترم اصفهان

 موضوع: مصوبه شورای اسلامی

 با سلام و احترام

لایحه شماره 95/28788/س مورخ 95/10/8 معطوف به مصوبه شماره 28/95/3241 مورخ 95/8/18 درخصوص توافقنامه­های شهرداری منطقه 15 با خانم معصومه مصوری و خانم مهری تولایی زواره به وکالت آقای سیدمنصور سادات خوراسگانی به همراه قرارداد اصلاحی مورخ 95/9/7 و سه فقره توافقنامه های مربوطه در آزادسازی قسمتی از یک منزل مسکونی مخروبه به مساحت 76/60 مترمربع به بهای 2/298/000/000 ریال و یک باب مغازه مبل فروشی به مساحت 76/30 مترمربع در هم­کف تجاری و زیرزمین متعلقه به بهای 8/242/410/000 ریال و نیز قسمتی از یک منزل مسکونی مخروبه به مساحت 25/23 مترمربع به بهای 756/900/000 ریال و جمع کل 11/297/310/000 ریال که در طرح مجموعه تجاری، اداری و پارکینگ خان قرار گرفته در ازاء واگذاری املاک و مستغلات ذیل به مالکان:

"- سه باب مغازه از طبقه هم کف مجتمع سلامت در خیابان جی شرقی، خیابان شریعتی به شماره های 1، 2و3 مجموعاً معادل 80 مترمربع و بهای هر مترمربع 60/000/000 ریال و مبلغ کل 4/800/000/000 ریال.

- قطعه زمین شماره 12 از تفکیکی تقیان به مساحت 198/04 مترمربع پلاک ثبتی 11549/7 به صورت مشاع در خیابان جی شیر، خیابان سروستان جنب زمین فوتبال هر مترمربع 33/000/000 ریال.

- کل معوض های مورد واگذاری 11/335/320/000 ریال می گردد که بایستی مبلغ 38/010/000 ریال تفاوت حاصله به شهرداری پرداخت گردد."

           در جلسات کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری، منتهی به جلسه علنی مورخ 95/10/25 مورد بررسی قرار گرفت و آزادسازی املاک و مستغلات مندرج در توافقنامه های تنظیمی در ازاء واگذاری معوض به مالکان با انتقال اسناد رسمی اقلام مورد تملک به نام شهرداری اصفهان بر اساس مفاد تبصره 1 ذیل ماده 3 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مورد نیاز ... و به جایگزینی مصوبه شماره 28/95/3241 مورخ 95/8/18 به تصویب رسید.

مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می گردد. 26/10/ع (5773178)

 

 


   

رضا امینی

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

 

• نظرات پس از بررسی در سایت قابل نمایش است.