گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/مصوبات/عمرانی/توافقنامه منطقه 15 با خانم معصومه مصوری و خانم مهری تولایی به تصویب رسید

شماره مصوبه:28 / 96 / 1069

مطالعات ریزپهنه بندی لرزه ای شهر اصفهان

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1422

پرداخت بدهی ناشی از دریافت تسهیلات از بانک شهر به صورت غیرنقدی و ازطریق واگذاری املاک با قید دو فوریت به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1420

قرارداد سرمایه گذاری تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر اصفهان با قید دو فوریت به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1366

تنظیمی بین شهرداری منطقه 5 با خیریه محسنیه در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1365

تنظیمی منطقه 12 با آقای محمود غزلگو در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1384

دو فقره قرارداد تنظیمی صدای شهر و برنامه اینجا اصفهان با صدا و سیمای مرکز اصفهان به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1380

با قید دو فوریت انتخاب هیأت مدیره شرکت اتوبوسرانی

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1364

تنظیمی بین شهرداری منطقه 6 با آقای حسن فولادی نژاد و شریک در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1387

افزایش حداکثر ده درصد (10%) به نرخ کرایه انواع تاکسیهای شهری نسبت به مصوبه قبلی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1382

نامگذاری های یک بزرگراه، یک خیابان، یک سه راه، یک میدان، دو بوستان، هفت کوچه، هشت بن بست و یک مرکز اختصاصی بانوان به تصویب رسید

کد محتوا : 19938
تعداد بازدید: 1985
پنجشنبه، 17 فروردين 1396
شماره مصوبه : ‪28 / 95 / 4167
شماره لوایح : 95/28788/س
تاریخ مصوبه : 1395/10/25
توافقنامه منطقه 15 با خانم معصومه مصوری و خانم مهری تولایی به تصویب رسید

جناب آقای دکتر جمالی نژاد

شهردار محترم اصفهان

 موضوع: مصوبه شورای اسلامی

 با سلام و احترام

لایحه شماره 95/28788/س مورخ 95/10/8 معطوف به مصوبه شماره 28/95/3241 مورخ 95/8/18 درخصوص توافقنامه­های شهرداری منطقه 15 با خانم معصومه مصوری و خانم مهری تولایی زواره به وکالت آقای سیدمنصور سادات خوراسگانی به همراه قرارداد اصلاحی مورخ 95/9/7 و سه فقره توافقنامه های مربوطه در آزادسازی قسمتی از یک منزل مسکونی مخروبه به مساحت 76/60 مترمربع به بهای 2/298/000/000 ریال و یک باب مغازه مبل فروشی به مساحت 76/30 مترمربع در هم­کف تجاری و زیرزمین متعلقه به بهای 8/242/410/000 ریال و نیز قسمتی از یک منزل مسکونی مخروبه به مساحت 25/23 مترمربع به بهای 756/900/000 ریال و جمع کل 11/297/310/000 ریال که در طرح مجموعه تجاری، اداری و پارکینگ خان قرار گرفته در ازاء واگذاری املاک و مستغلات ذیل به مالکان:

"- سه باب مغازه از طبقه هم کف مجتمع سلامت در خیابان جی شرقی، خیابان شریعتی به شماره های 1، 2و3 مجموعاً معادل 80 مترمربع و بهای هر مترمربع 60/000/000 ریال و مبلغ کل 4/800/000/000 ریال.

- قطعه زمین شماره 12 از تفکیکی تقیان به مساحت 198/04 مترمربع پلاک ثبتی 11549/7 به صورت مشاع در خیابان جی شیر، خیابان سروستان جنب زمین فوتبال هر مترمربع 33/000/000 ریال.

- کل معوض های مورد واگذاری 11/335/320/000 ریال می گردد که بایستی مبلغ 38/010/000 ریال تفاوت حاصله به شهرداری پرداخت گردد."

           در جلسات کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری، منتهی به جلسه علنی مورخ 95/10/25 مورد بررسی قرار گرفت و آزادسازی املاک و مستغلات مندرج در توافقنامه های تنظیمی در ازاء واگذاری معوض به مالکان با انتقال اسناد رسمی اقلام مورد تملک به نام شهرداری اصفهان بر اساس مفاد تبصره 1 ذیل ماده 3 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مورد نیاز ... و به جایگزینی مصوبه شماره 28/95/3241 مورخ 95/8/18 به تصویب رسید.

مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می گردد. 26/10/ع (5773178)

 

 


   

رضا امینی

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

 

• نظرات پس از بررسی در سایت قابل نمایش است.