گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/مصوبات/عمرانی/تنظیمی با ورثه یداله خداپرست در آزادسازی ششدانگ پلاک واقع در طرح ایستگاه قطار شهری چهارباغ بالا به تصویب رسید. با قید دو فوریت

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4394

تنظیمی با ورثه یداله خداپرست در آزادسازی ششدانگ پلاک واقع در طرح ایستگاه قطار شهری چهارباغ بالا به تصویب رسید. با قید دو فوریت

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4392

درخصوص مصوبه توافق با آقای نعمت اله سبحانی و پرداخت به صورت ملکی به جای پرداخت نقدی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4165

تنظیمی منطقه 4 شهرداری با خانم زینت السادات فضل الهی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4167

توافقنامه منطقه 15 با خانم معصومه مصوری و خانم مهری تولایی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4381

پیشنهاد جذب تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب درخصوص آب بها و کارمزد دفع فاضلاب

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4164

کمک و مساعدت به دانش آموزان بی بضاعت به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4168

تنظیمی منطقه ده شهرداری با آقای مجید صفری و شرکا در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4046

انتشار چهار هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت جهت تکمیل فاز سوم خط یک قطار شهری به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4059

تنظیمی منطقه 15 شهرداری با آقای حسین عاملی موسوی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4061

دریافت وام از بانک شهر جهت راه اندازی فاز 3 خط 1 قطار شهری اصفهان به تصویب رسید

کد محتوا : 19940
تعداد بازدید: 1112
پنجشنبه، 17 فروردين 1396
شماره مصوبه : ‪28 / 95 / 4394
شماره لوایح : 29898/95/س
تاریخ مصوبه : 1395/11/09
تنظیمی با ورثه یداله خداپرست در آزادسازی ششدانگ پلاک واقع در طرح ایستگاه قطار شهری چهارباغ بالا به تصویب رسید. با قید دو فوریت

جناب آقای دکتر جمالی نژاد

شهردار محترم اصفهان

 موضوع: مصوبه شورای اسلامی

 با سلام و احترام

لایحه شماره 95/29898/س مورخ 95/11/9 معطوف به مصوبه شماره 28/94/4791 مورخ 94/12/3 به همراه توافقنامه مورخ 95/10/5 تنظیمی توسط شهرداری منطقه 6 با ورثه مرحوم یداله خداپرست در آزادسازی ششدانگ پلاک ثبتی شماره 4804/200 بخش 5 ثبت اصفهان مشتمل بر یک واحد تجاری و مسکونی واقع شده در طرح ایستگاه قطار شهری چهارباغ بالا با شرح و مشخصات ذیل:

" – کل عرصه به مساحت 116/62 مترمربع

-         کل اعیانی تجاری و مسکونی به مساحت 327 مترمربع

-         بهای کل مورد معامله بر اساس نظریه مورد اعلام هیأت کارشناسان رسمی دادگستری 54/550/000/000 ریال توافق شده که باقیمانده خارج از طرح نیز متعلق به شهرداری خواهد بود و وجه مورد معامله به صورت نقدی پرداخت می گردد"

با قید دو فوریت در جلسه علنی مورخ 95/11/9 مورد بررسی قرار گرفت و ضمن تصویب قید دو فوریت لایحه، توافقنامه تنظیمی بر اساس مفاد تبصره 1 ذیل ماده 3 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مورد نیاز ... به تصویب رسید.

مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می گردد. 10/11/ع (5807973)


   

رضا امینی

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

 

• نظرات پس از بررسی در سایت قابل نمایش است.