گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/مصوبات/عمرانی/تنظیمی با ورثه یداله خداپرست در آزادسازی ششدانگ پلاک واقع در طرح ایستگاه قطار شهری چهارباغ بالا به تصویب رسید. با قید دو فوریت

شماره مصوبه:28 / 96 / 1069

مطالعات ریزپهنه بندی لرزه ای شهر اصفهان

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1422

پرداخت بدهی ناشی از دریافت تسهیلات از بانک شهر به صورت غیرنقدی و ازطریق واگذاری املاک با قید دو فوریت به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1420

قرارداد سرمایه گذاری تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر اصفهان با قید دو فوریت به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1366

تنظیمی بین شهرداری منطقه 5 با خیریه محسنیه در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1365

تنظیمی منطقه 12 با آقای محمود غزلگو در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1384

دو فقره قرارداد تنظیمی صدای شهر و برنامه اینجا اصفهان با صدا و سیمای مرکز اصفهان به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1380

با قید دو فوریت انتخاب هیأت مدیره شرکت اتوبوسرانی

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1364

تنظیمی بین شهرداری منطقه 6 با آقای حسن فولادی نژاد و شریک در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1387

افزایش حداکثر ده درصد (10%) به نرخ کرایه انواع تاکسیهای شهری نسبت به مصوبه قبلی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1382

نامگذاری های یک بزرگراه، یک خیابان، یک سه راه، یک میدان، دو بوستان، هفت کوچه، هشت بن بست و یک مرکز اختصاصی بانوان به تصویب رسید

کد محتوا : 19940
تعداد بازدید: 1691
پنجشنبه، 17 فروردين 1396
شماره مصوبه : ‪28 / 95 / 4394
شماره لوایح : 29898/95/س
تاریخ مصوبه : 1395/11/09
تنظیمی با ورثه یداله خداپرست در آزادسازی ششدانگ پلاک واقع در طرح ایستگاه قطار شهری چهارباغ بالا به تصویب رسید. با قید دو فوریت

جناب آقای دکتر جمالی نژاد

شهردار محترم اصفهان

 موضوع: مصوبه شورای اسلامی

 با سلام و احترام

لایحه شماره 95/29898/س مورخ 95/11/9 معطوف به مصوبه شماره 28/94/4791 مورخ 94/12/3 به همراه توافقنامه مورخ 95/10/5 تنظیمی توسط شهرداری منطقه 6 با ورثه مرحوم یداله خداپرست در آزادسازی ششدانگ پلاک ثبتی شماره 4804/200 بخش 5 ثبت اصفهان مشتمل بر یک واحد تجاری و مسکونی واقع شده در طرح ایستگاه قطار شهری چهارباغ بالا با شرح و مشخصات ذیل:

" – کل عرصه به مساحت 116/62 مترمربع

-         کل اعیانی تجاری و مسکونی به مساحت 327 مترمربع

-         بهای کل مورد معامله بر اساس نظریه مورد اعلام هیأت کارشناسان رسمی دادگستری 54/550/000/000 ریال توافق شده که باقیمانده خارج از طرح نیز متعلق به شهرداری خواهد بود و وجه مورد معامله به صورت نقدی پرداخت می گردد"

با قید دو فوریت در جلسه علنی مورخ 95/11/9 مورد بررسی قرار گرفت و ضمن تصویب قید دو فوریت لایحه، توافقنامه تنظیمی بر اساس مفاد تبصره 1 ذیل ماده 3 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مورد نیاز ... به تصویب رسید.

مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می گردد. 10/11/ع (5807973)


   

رضا امینی

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

 

• نظرات پس از بررسی در سایت قابل نمایش است.