گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/مصوبات/مطالعات ریزپهنه بندی لرزه ای شهر اصفهان

شماره مصوبه:28 / 96 / 1069

مطالعات ریزپهنه بندی لرزه ای شهر اصفهان

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1422

پرداخت بدهی ناشی از دریافت تسهیلات از بانک شهر به صورت غیرنقدی و ازطریق واگذاری املاک با قید دو فوریت به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1420

قرارداد سرمایه گذاری تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر اصفهان با قید دو فوریت به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1366

تنظیمی بین شهرداری منطقه 5 با خیریه محسنیه در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1365

تنظیمی منطقه 12 با آقای محمود غزلگو در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1384

دو فقره قرارداد تنظیمی صدای شهر و برنامه اینجا اصفهان با صدا و سیمای مرکز اصفهان به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1380

با قید دو فوریت انتخاب هیأت مدیره شرکت اتوبوسرانی

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1364

تنظیمی بین شهرداری منطقه 6 با آقای حسن فولادی نژاد و شریک در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1387

افزایش حداکثر ده درصد (10%) به نرخ کرایه انواع تاکسیهای شهری نسبت به مصوبه قبلی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1382

نامگذاری های یک بزرگراه، یک خیابان، یک سه راه، یک میدان، دو بوستان، هفت کوچه، هشت بن بست و یک مرکز اختصاصی بانوان به تصویب رسید

کد محتوا : 24269
تعداد بازدید: 1349
پنجشنبه، 18 آبان 1396
شماره مصوبه : 28 / 96 / 1069
شماره لوایح : 96/1730/س
تاریخ مصوبه : 1396/06/24
مطالعات ریزپهنه بندی لرزه ای شهر اصفهان

جناب آقای دکتر جمالی نژاد

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شورای اسلامی                                                                       

با سلام و احترام

لایحه شماره 96/1730/س مورخ 96/2/27 حاکی از اعلام اینکه فاز مقدماتی پروژه پژوهشی "مطالعات تحلیل خطر و ریزپهنـه بندی لرزه ای شهـر اصفهان" در سالهـای 1382 تا 1384 تحـت عنـوان شنـاسایی و بررسی توان لرزه ای گسـلهای اطراف اصفهان، انجام پذیرفته و تکمیل این مطالعات به دلیل تاثیرپذیری مستقیم آن در برنامه ریزی توسعه شهری، بازنگری طرحهای تفصیلی و نظام کاربری اراضی، اصلاح و تدوین ضوابط شهرسازی و معماری به ویژه در تعیین محدودیتهای ارتفاعی، تعریف شرایط اختصاصی هر منطقه در محاسبات سازه­ و مقاوم­سازی آنها به هنگام صدور پروانه های ساختمانی و نیز ظرفیتهای لرزه ای گسلها با توجه به جنس زمین، عمق سنگ بستر و تعیین محدوده های ساخت ممنوع و دیگر ملاحظات شهرسازی از اهم اقدامات دارای اولویت است.

پیشنهاد ارائه شده در واگذاری ادامه مطالعات مذکور توسط دانشگاه اصفهان تا مبلغ 14.345.000.000 ریال با قید تعهد مدیرکل محترم مدیریت بحران استانداری اصفهان دائر بر پرداخت 50% از هزینه این مطالعات، به همراه ضمائم مربوطه در جلسات کمیسیونهای شهرسازی، معماری و عمران و تلفیق منتهی به جلسات علنی مورخ 96/3/20 و 96/6/24 مورد بررسی قرار گرفت و ضمن تصویب پیشنهاد ارائه شده در سقف 50% مبلغ مورد تعهد شهرداری اصفهان، مقرر شد گزارش پیشرفت مرحله ای طرح در حین انجام مطالعات به شورای اسلامی شهر ارائه گردد و به منظور تحویل­گیری مطالعات از متخصصین ذیصلاح توسط شهرداری اصفهان استفاده گردد.

مراتب بر اساس مفاد بند 1 از ماده 31 آیین نامه معاملات شهرداری اصفهان جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می گردد.31/4/ع (6148455)

 

   

رضا امینی

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

 

• نظرات پس از بررسی در سایت قابل نمایش است.