گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/مصوبات/تنظیمی منطقه 12 با آقای محمود غزلگو در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:28 / 96 / 1069

مطالعات ریزپهنه بندی لرزه ای شهر اصفهان

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1422

پرداخت بدهی ناشی از دریافت تسهیلات از بانک شهر به صورت غیرنقدی و ازطریق واگذاری املاک با قید دو فوریت به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1420

قرارداد سرمایه گذاری تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر اصفهان با قید دو فوریت به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1366

تنظیمی بین شهرداری منطقه 5 با خیریه محسنیه در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1365

تنظیمی منطقه 12 با آقای محمود غزلگو در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1384

دو فقره قرارداد تنظیمی صدای شهر و برنامه اینجا اصفهان با صدا و سیمای مرکز اصفهان به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1380

با قید دو فوریت انتخاب هیأت مدیره شرکت اتوبوسرانی

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1364

تنظیمی بین شهرداری منطقه 6 با آقای حسن فولادی نژاد و شریک در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1387

افزایش حداکثر ده درصد (10%) به نرخ کرایه انواع تاکسیهای شهری نسبت به مصوبه قبلی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1382

نامگذاری های یک بزرگراه، یک خیابان، یک سه راه، یک میدان، دو بوستان، هفت کوچه، هشت بن بست و یک مرکز اختصاصی بانوان به تصویب رسید

کد محتوا : 24575
تعداد بازدید: 2238
شنبه، 27 آبان 1396
شماره مصوبه : ‪28 / 96 / 1365
شماره لوایح : 96/3965/س
تاریخ مصوبه : 1396/05/21
تنظیمی منطقه 12 با آقای محمود غزلگو در آزادسازی به تصویب رسید

جناب آقای دکتر جمالی نژاد

شهردار محترم اصفهان

 موضوع: مصوبه شورای اسلامی                                                                       

 با سلام و احترام

لایحه شماره 96/3965/س مورخ 96/4/31 به همراه توافقنامه مورخ 94/1/26 تنظیمی توسط منطقه 12 شهرداری با آقای محمود غزلگو (شرکت آرد سعادت) در آزادسازی بخشی از ملک واقع در مسیر کندروی خیابان امام خمینی (رحمت اله علیه) دارای پلاک ثبتی 48 و 452/46 با شرح و مشخصات ذیل:

"- عرصه در مسیر خیابان امام خمینی (رحمت اله علیه) به صورت زمین محصور معادل 420/50 مترمربع و بهای هر مترمربع 15 میلیون ریال

- عرصه در مسیر گذر جنوبی به صورت زمین محصور معادل 380/30 مترمربع و بهای هر مترمربع 1.378.000 ریال

جمع کل بهای مورد معامله بابت عرصه و حق کسب و پیشه و سرقفلی مبلغ 6.831.553.400 ریال است که در ازاء آن معادل همین مبلغ امتیاز احداث بنا بر روی باقیمانده ملک به شرکت بیمه ایران (خریدار جدید ملک) اعطاء خواهد شد."

در جلسات کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری، منتهی به جلسه علنی مورخ 96/5/21 مورد بررسی قرار گرفت و توافقنامه تنظیمی با شرایط مندرج در آن بر اساس مفاد تبصره یک ذیل ماده سه لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مورد نیاز ... به تصویب رسید.

مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می گردد. 22/5/ع (6192894)

 

   

رضا امینی

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

 

• نظرات پس از بررسی در سایت قابل نمایش است.