گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/مصوبات/فرهنگی/

شماره مصوبه:28 / 96 / 1069

مطالعات ریزپهنه بندی لرزه ای شهر اصفهان

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1422

پرداخت بدهی ناشی از دریافت تسهیلات از بانک شهر به صورت غیرنقدی و ازطریق واگذاری املاک با قید دو فوریت به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1420

قرارداد سرمایه گذاری تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر اصفهان با قید دو فوریت به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1366

تنظیمی بین شهرداری منطقه 5 با خیریه محسنیه در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1365

تنظیمی منطقه 12 با آقای محمود غزلگو در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1384

دو فقره قرارداد تنظیمی صدای شهر و برنامه اینجا اصفهان با صدا و سیمای مرکز اصفهان به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1380

با قید دو فوریت انتخاب هیأت مدیره شرکت اتوبوسرانی

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1364

تنظیمی بین شهرداری منطقه 6 با آقای حسن فولادی نژاد و شریک در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1387

افزایش حداکثر ده درصد (10%) به نرخ کرایه انواع تاکسیهای شهری نسبت به مصوبه قبلی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1382

نامگذاری های یک بزرگراه، یک خیابان، یک سه راه، یک میدان، دو بوستان، هفت کوچه، هشت بن بست و یک مرکز اختصاصی بانوان به تصویب رسید

آقای فلاح به عنوان عضو کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی به تصویب رسید.

طرح پیشنهادی یازده نفر از اعضا - ارائه تسهیلات توسط شهرداری به کسانی که قصد سرمایه گذاری در مکانهای گردشگری دارند و اقدام طی مصوبه 2293/91/28 مورخ 15/7/91

مساعدت جهت خرید ساختمان به خانواده های دارای حداقل دو معلول و بیشتر تا سقف مبلغ پنجاه میلیون ریال به تصویب رسید.

پیشنهاد برگزاری مسابقات ورزشی و اعزام کارکنان به مسابقات کلان شهرها به تصویب رسید.

لایحه قرارداد تولید و پخش برنامه تلویزیونی با موضوع هفته اصفهان و جشنواره شیخ بهایی با شبکه جام جم به تصویب نرسید.

واگذاری دو قطعه زمین با کاربری مسکونی در خیابان شهید نیکبخت به ستاد دیه به تصویب رسید.

تفویض اختیار مبلغ تعیین شده در خصوص قراردادهای مشارکتی با صدا و سیما به تصویب نرسید.

قراردادهای تنظیمی با صدا و سیما در سقف اعتبار مصوب به تصویب رسید.

آیین نامه پیشنهادی حمایت از تولیدات سینمایی و تلویزیونی به تصویب رسید

شیوه نامه حمایت از تیمهای ورزشی محلات شهر اصفهان به تصویب رسید.