گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/مصوبات/

شماره مصوبه:28 / 96 / 1069

مطالعات ریزپهنه بندی لرزه ای شهر اصفهان

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1422

پرداخت بدهی ناشی از دریافت تسهیلات از بانک شهر به صورت غیرنقدی و ازطریق واگذاری املاک با قید دو فوریت به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1420

قرارداد سرمایه گذاری تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر اصفهان با قید دو فوریت به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1366

تنظیمی بین شهرداری منطقه 5 با خیریه محسنیه در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1365

تنظیمی منطقه 12 با آقای محمود غزلگو در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1384

دو فقره قرارداد تنظیمی صدای شهر و برنامه اینجا اصفهان با صدا و سیمای مرکز اصفهان به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1380

با قید دو فوریت انتخاب هیأت مدیره شرکت اتوبوسرانی

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1364

تنظیمی بین شهرداری منطقه 6 با آقای حسن فولادی نژاد و شریک در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1387

افزایش حداکثر ده درصد (10%) به نرخ کرایه انواع تاکسیهای شهری نسبت به مصوبه قبلی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1382

نامگذاری های یک بزرگراه، یک خیابان، یک سه راه، یک میدان، دو بوستان، هفت کوچه، هشت بن بست و یک مرکز اختصاصی بانوان به تصویب رسید

تفریغ بودجه و گزارش حسابرسان و بازرس قانونی از عملکرد سال 1395 سازمان آمار و اطلاعات و خدمات کامپیوتری در جلسه علنی مورخ 96/5/14 به تصویب رسید

تفریغ بودجه سال 95 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی به تصویب رسید

تفریغ بودجه سال 95 سازمان حمل و نقل بار و کالای درون شهری

تفریغ بودجه سال 95 سازمان پارکها و فضای سبز به تصویب رسید

تفریغ بودجه و گزارش حسابرسان منتخب و بازرس قانونی از عملکرد سال 1395 سازمان ورزش شهرداری اصفهان در جلسه علنی مورخ 96/5/14 به تصویب رسید

تفریغ بودجه سال 95 سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری به تصویب رسید

تفریغ بودجه سال 95 سازمان آرامستانهای شهرداری اصفهان (سازمان باغ رضوان) به تصویب رسید

تنظیمی بین شهرداری اصفهان با شرکت سهامی قند اصفهان در آزادسازی با قید دو فوریت به تصویب رسید

نامگذاری ده خیابان اصلی، یک مجموعه ورزشی، یک فرهنگسرا، یک پارکینگ، پنج بوستان، یک میدان، یک نمازخانه، یک زورخانه، دو کوچه و بیست ایستگاه اتوبوس تندرو به تصویب رسید

اقدامات انجام شده درخصوص رفع ایرادات مطرح شده در گزارشهای حسابرسی سالهای 90 لغایت 94 و بازنگری و تصویب تفریغ بودجه سال 1393 شهرداری اصفهان.ضمائم به صورت دستی ارسال شد