گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/مصوبات/

شماره مصوبه:28 / 96 / 1069

مطالعات ریزپهنه بندی لرزه ای شهر اصفهان

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1422

پرداخت بدهی ناشی از دریافت تسهیلات از بانک شهر به صورت غیرنقدی و ازطریق واگذاری املاک با قید دو فوریت به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1420

قرارداد سرمایه گذاری تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر اصفهان با قید دو فوریت به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1366

تنظیمی بین شهرداری منطقه 5 با خیریه محسنیه در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1365

تنظیمی منطقه 12 با آقای محمود غزلگو در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1384

دو فقره قرارداد تنظیمی صدای شهر و برنامه اینجا اصفهان با صدا و سیمای مرکز اصفهان به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1380

با قید دو فوریت انتخاب هیأت مدیره شرکت اتوبوسرانی

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1364

تنظیمی بین شهرداری منطقه 6 با آقای حسن فولادی نژاد و شریک در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1387

افزایش حداکثر ده درصد (10%) به نرخ کرایه انواع تاکسیهای شهری نسبت به مصوبه قبلی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1382

نامگذاری های یک بزرگراه، یک خیابان، یک سه راه، یک میدان، دو بوستان، هفت کوچه، هشت بن بست و یک مرکز اختصاصی بانوان به تصویب رسید

اصلاح بودجه پیشنهادی برای ستاد مرکزی و تعدادی از مناطق شهرداری اصفهان در جلسه علنی مورخ 96/5/14به تصویب رسید

نامگذاری یک بزرگراه، یک ورزشگاه، پنج خیابان اصلی، یک تقاطع غیرهمسطح، یک میدان، چهار پل عابر پیاده، سه کوچه، چهار بن بست، دو مجموعه فرهگنی مذهبی و نه ایستگاه اتوبوس تندرو

استفساریه معطوف به مصوبه مربوط به 9% مالیات بر ارزش افزوده در مبالغ خدمات میدان مرکزی میوه و تره بار و ... با قید دو فوریت به تصویب رسید

تفریغ بودجه سازمان مدیریت پسماند در سال 95 به تصویب رسید

توافق با ورثه مرحوم رضا خیام حقیقی به تصویب رسید

تنظیمی با متولی موقوفه عبدالجواد مهارت در آزادسازی ششدانگ به تصویب رسید

خرید یک دستگاه خودرو امداد و نجات ریلی برای شرکت مترو از محل وام اعطایی شهرداری اصفهان به تصویب رسید

تفریغ بودجه سال 95 سازمان خدمات موتوری به تصویب رسید

تفریغ بودجه سال 95 سازمان پایانه های مسافربری به تصویب رسید

مطالعات ریزپهنه بندی لرزه ای شهر اصفهان