گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/اخبار/اخبار ویژه/

ارزشمندی سرمایه های انسانی در شهرداری اصفهان دارای اهمیت بسیار زیادی است

سه‌شنبه، 30 مهر 1398

بی عدالتی یکی از مهم ترین عوامل کاهش انگیزه است

نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: اجرای عدالت در همه بخش‌ها کار سختی است اما نتایج آن را در روند سه‌شنبه، 30 مهر 1398

طراحان پیش از تهیه نقشه از جای درختان اطلاع دقیق یابند

سه‌شنبه، 30 مهر 1398

همه مناطق ارزیابی صحیحی از وضعیت مناسب سازی شهر برای نابینایان ارائه کنند

رئیس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: همه مناطق، ارزیابی صحیحی از وضعیت مناسب سه‌شنبه، 30 مهر 1398

تمهیدات برای کاهش آلودگی هوا در سرمای پیش رو

رئیس کمیسیون پایش، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: وارونگیی هوا با برودت هوا شهر اصفهان را سه‌شنبه، 30 مهر 1398

هرکسی در هر جایگاهی باید به اصفهان عشق بورزد

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: هرکسی در هر جایگاهی باید به اصفهان عشق بورزد و باید تلاش کند این نگین يکشنبه، 28 مهر 1398

به دنبال افزایش قدرت اقتصادی شهر هستیم

شهردار اصفهان گفت: به دنبال افزایش قدرت اقتصادی شهر هستیم و شرایط اجتماعی مناسب، حرکت در مسیر هوشمندی، دوشنبه، 22 مهر 1398

خواب اختلاف بین اعضا شورا و مدیریت شهری تعبیر نمی شود

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: اگر کسانی در این شهر در فکر ایجاد اختلاف بین اعضای شورای شهر و یا اعضا دوشنبه، 22 مهر 1398

کاهش حس تعلق شهری در اصفهان جدی است

رئیس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: اصفهان از بیرون یک کلان‌شهر برخوردار دیده دوشنبه، 15 مهر 1398

نظر مردم در تصمیمات نهایی چهارباغ اخذ شود

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: در ارزیابی سه مولفه فوق عرض می‌کنم که در تغییراتی که در گذر فرهنگی دوشنبه، 15 مهر 1398