گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/اخبار/

عملکرد فرهنگی مدیران مناطق شهرداری از شاخص‌های ارزیابی آنها باشد

رییس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: در ارزشیابی عملکرد مدیران مناطق، کیفیت و کمیت دوشنبه، 1 بهمن 1397

لزوم تدوین برنامه عملیاتی برای هدایت روان‌آب‌ها

رییس کمیسیون اقتصادی شورای شهر اصفهان گفت: شهرداری تدوین برنامه عملیاتی برای بهبود نقاط بحرانی در شبکه دوشنبه، 1 بهمن 1397

آب زاینده رود حق شرعی کشاورزان اصفهان است

رییس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: مباحثی که با عنوان پرداخت زیان‌های کشاورزان مطرح می‌شود هیچ‌گاه جای دوشنبه، 1 بهمن 1397

شورای شهر کودکان در اصفهان تشکیل می‌شود

رییس کمیسیون اجتماعی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: شورای شهر کودکان به طور رسمی با مدیریت کودکان خلاق سه‌شنبه، 25 دی 1397

در بودجه 98 اختیارات شهرداری و شوراها کاهش یافته است

رییس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: متاسفانه در تدوین بودجه سال ۹۸ اختیارات شهرداری ها و شوراها کاهش داده سه‌شنبه، 25 دی 1397

لزوم استفاده از آب‌گرم‌کن خورشیدی در اصفهان

رییس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: به‌خاطر کمبود منابع آبی امکان گسترش بیشتر فضای سبز را دوشنبه، 24 دی 1397

ضرورت استفاده از حس‌گر در پل‌های عابرپیاده

دوشنبه، 24 دی 1397

هر خیابانی ظرفیت پیاده راه شدن ندارد

دوشنبه، 24 دی 1397

تذکر در خصوص سیستم کارت بلیت اتوبوس‌ها

دوشنبه، 24 دی 1397

نهادینه شدن تبعیض جنسیتی در ساختار شهرداری اصفهان

فریده روشن گفت: متاسفانه تبعیض جنسیتی در ساختار شهرداری نیز هم چون دیگر ادارات و ارگان ها نهادینه شده دوشنبه، 24 دی 1397