گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/اخبار/

مراکز توانبخشی برای افراد آسیب دیده نخاعی در شهر اصفهان وجود ندارد

خبرگزاری ایمنا: عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر مراکز توانبخشی برای افراد آسیب جمعه، 18 بهمن 1392

کمیته ای ملی برای احداث رینگ حفاظتی تشکیل شود

خبرگزاری ایمنا: نایب رییس کمیسیون حمل و نقل و محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به تشکیل کمیته جمعه، 18 بهمن 1392

شهرک دانشگاهی در پوسته شهر ایجاد شود

خبرگزاری ایمنا: نایب رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر اصفهان پیشنهاد داد: لازم است به منظور جمعه، 18 بهمن 1392

در بودجه کشور توجهی به مباحث زیست محیطی و حمل و نقل نشده است

خبرگزاری ایمنا: عضو شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: در بودجه ای که دولت به مجلس ارائه کرده و نمایندگان جمعه، 18 بهمن 1392

گاز مصرفی نیروگاه های اصفهان به اندازه مصرف کل شهر است

جمعه، 18 بهمن 1392

استفاده از سوخت گاز برای نیروگاهها مقرون به صرفه تر است

خبرگزاری ایمنا: رییس کمیسیون حمل و نقل و محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به آلایندگی های نیروگاه جمعه، 18 بهمن 1392

نیروگاهها با وجود میزان آلاینده ها همچنان از سوخت مازوت استفاده می کنند

خبرگزاری ایمنا: عضو شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: متاسفانه هیچ کنترل و نظارتی بر نیروگاه وجود ندارد جمعه، 18 بهمن 1392

استفاده از ظرفیت خیرین حوزه سلامت برای رفع مشکلات مدیریت حوادث

خبرگزاری ایمنا: استفاده از ظرفیت و مشارکت خیرین سلامت بهترین راهکار برای رفع مشکلات مدیریت حوادث و فوریت جمعه، 18 بهمن 1392

بر اساس دستورالعمل وزارت کشور به هیچ عنوان نباید گاز جایگاههای سوخت قطع شود

خبرگزاری ایمنا: رییس شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به قطع جایگاه سوخت سی.ان.جی فرزانگان اظهار داشت جمعه، 18 بهمن 1392

عزم و اراده مسئولان برای استقلال خبرنگاران و رسیدن مطبوعات به جایگاه اصلی خود

خبرگزاری ایمنا: رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان، به اوج رسیدن موج شدید اصفهان زدایی و اصفهان گریزی در کشور جمعه، 18 بهمن 1392