گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/اخبار/

اصلاح ساختار درمانی کشور است

نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان نیز نقش ارزنده خیرین در بخشهای مختلف به ویژه بهداشت و درمان را ستود پنجشنبه، 17 بهمن 1392

اختصاص اعتبار برای تسریع در اجرای حلقه چهارم ترافیکی در شمال اصفهان

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر اصفهان، مهندس سیدکریم داودی به مشکلات و معضلات ترافیکی شمال این پنجشنبه، 17 بهمن 1392

تدوین طرح جامع گردشگری اصفهان

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر اصفهان، مهندس سیدکریم داودی به پیش ­بینی اصفهان به عنوان شهری توریستی، پنجشنبه، 17 بهمن 1392

افزایش اختیارات شورا باید تحقق یابد

مهندس سید کریم داوودی حدود شش سال است که به عنوان نایب‌رییس شورای اسلامی شهر اصفهان مشغول خدمت ‌رسانی پنجشنبه، 17 بهمن 1392

اجرای دقیق و شفاف مصوبات ارزش افزوده بر تراکم در مناطق ۱۴ گانه شهرداری اصفهان

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر اصفهان، مهندس سید کریم داودی به تلاشهای مدیریت شهری برای بازنگری پنجشنبه، 17 بهمن 1392