گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/اخبار/

اخلاق و سرمایه اجتماعی حاصل تلاش معلمان است

رییس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: آن چیزی که در جامعه به عنوان اخلاق و سرمایه اجتماعی وجود دارد ناشی يکشنبه، 22 ارديبهشت 1398

اصلاح مسیر توسعه در اصفهان 2020

رییس کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت:امروز شرایط شهر اصفهان از نظر اقتصادی، دوشنبه، 16 ارديبهشت 1398

گذر از توسعه صنعتی به توسعه گردشگری مدنظر قرار دارد

مشاور عالی گردشگری اتاق ایران و مشاور سند اصفهان 2020 گفت: شورای سیاست گذاری سند اصفهان 2020 هم نهاد دوشنبه، 16 ارديبهشت 1398

انتقاد از برنامه‌های فرهنگی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان

رییس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان با انتقاد از سازمان فرهنگی، تفریحی شهرداری اصفهان يکشنبه، 15 ارديبهشت 1398

امروز شان و حرمت معلم مخدوش شده است

نایب رییس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: امروز باید بپذیریم که شان و قداست و حرمت و جایگاه معلمان بشدت يکشنبه، 15 ارديبهشت 1398

تابلوهای ایستگاه های مترو دارای نقیصه است

یک عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: تابلوهای ایستگاه های مترو دارای نقیصه است و شهروندان و مسافران را يکشنبه، 15 ارديبهشت 1398

امیدواریم زاینده‌رود در طول سال 98 جاری باشد

رییس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: انتظار است که اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی، با کنترل مناسب، آرامش يکشنبه، 15 ارديبهشت 1398

اگر درست کار کنیم نگران تاریخ نخواهیم بود

شهردار اصفهان گفت: اگر درست کار کنیم و صحیح حرکت کنیم هیچ موقع نباید نگران بیان تاریخ باشیم. يکشنبه، 15 ارديبهشت 1398

مدیریت واحد شهری در راس سخنان روسای ادوار شورای اسلامی شهر اصفهان

مدیریت واحد شهری موضوعی که همه روسای ادوار شورای اسلامی اصفهان بر روی آن تاکید کردند و خواستار اجرایی يکشنبه، 15 ارديبهشت 1398

همه باید کمک کنند تا چهارباغ عباسی به جایگاه اصلی خود بازگردد

رییس شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: در این دوره طرح جامع شهر اصفهان و طرح تفضیلی مجدد بررسی ابلاغ يکشنبه، 15 ارديبهشت 1398