گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/اخبار/

انتقاد زندآور از روند قراردادها و حقوق ها

زندآور نسبت به وضعیت کارگران شهرداری، نوع قراردادهای نیروها و چوب لای چرخ گذاشتن برخی از مدیران شهری دوشنبه، 24 دی 1397

مشارکت شهروندان مهمترین نشانه پیشرفت در کشورهای توسعه یافته است

نایب رییس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: یکی از نشانه‌های پیشرفت در کشورهای توسعه یافته، مشارکت شهروندان چهارشنبه، 19 دی 1397

برگزاری نشست هم اندیشی طرح «اصفهان 2020»

نخستین نشست هم اندیشی طرح اصفهان 2020 با حضور اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان و مدیران شهری برگزار شد. دوشنبه، 17 دی 1397

تاکید بر اصلاح سبک زندگی در دیدار اعضای خیریه دیابت اصفهان با اعضا شورای شهر

روسای کمیسیون‌های امور اجتماعی و محیط‌زیست و بهداشت و خدمات شهری شورای اسلامی شهر اصفهان با اعضای هیات دوشنبه، 17 دی 1397

شورای عالی فنی شهر اصفهان تشکیل شود

رییس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: بر اساس مصوبه این کمیسیون تشکیل شورای يکشنبه، 16 دی 1397

گام‌های اصفهان برای کاهش آسیب‌های اجتماعی

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: در اصفهان برای نخستین‌بار مدارس مهارتی با محوریت خانواده و با همکاری يکشنبه، 16 دی 1397

ساختمان‌های نیمه تمام شهر اصفهان ساماندهی شود

نایب رییس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: مدیریت شهری در مناطق ۱۵ گانه ساختمان‌های نیمه‌تمام خصوصی و دولتی يکشنبه، 16 دی 1397

آسفالت معابر زیر ذره بین نظارتی قرار می‌گیرد

نایب رییس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: طرح "مدیریت جامع شبکه معابر آسفالتی مناطق پانزده‌گانه شهرداری يکشنبه، 16 دی 1397

مدیریت جامع شبکه معابر آسفالتی به کاهش هزینه‌های شهر کمک می‌کند

رییس کمیسیون فرهنگی ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: اجرایی شدن طرح "مدیریت جامع شبکه معابر آسفالتی يکشنبه، 16 دی 1397

تعارفات در وضعیت اقتصادی کنونی جایی ندارد

نایب رییس شورای شهر اصفهان گفت: وضعیت اقتصادی متحول شده و تعارفات در آن جای ندارد، سبک کاسبی، اقتصاد يکشنبه، 16 دی 1397