اخبار

مشاهده همه اخبار

ضرورت گذر از شرایط فعلی استفاده از تکنولوژی روز دنیا است

رئیس کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای شهر گفت: چیزی که باعث شده نماد هوشمندی اصفهان گرفته شود، نبود مدیریت یک پارچه شهری است