• یکشنبه - 1399/03/11 12:38
  • كد: 1125
در حوضه آبریز زاینده رود، وضعیت آب بحرانی است

رییس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: از استاندار و نمایندگان استان استدعا دارم که وضعیت تونل و سد سوم کوهرنگ را پیگیری کنند و این موضوع انجام شود.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان، کوروش خسروی رئیس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر صبح امروز (یکشنبه) در یکصدو بیست و چهارمین صحن علنی اظهار کرد : در حال حاضر حجم مخزن زاینده رود ۴۵ درصد آب دارد و میزان بارش سال جاری نصف بارندگی سال گذشته است.

وی افزود: در حال حاضر ورودی زاینده رود ۱۱۱ متر مکعب است و ۱۰۹ مترمکعب هم خروجی سد زاینده رود است لذا نیازمند مدیریت منابع آب را داریم.

رییس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد:  همه قوانین و استاندارهای سال ۹۷ باید در خصوص آب جدی گرفته شود و ستاد بحران آب قبل از ورود به تابستان تشکیل شود. 

خسروی تاکید کرد: در حوضه آبریز زاینده رود وضعیت آب بحرانی است.

وی افزود : سازمان فرهنگی تفریحی و روابط عمومی هر دو در خصوص بهینه سازی مصرف آب فرهنگ سازی کنند. 

رییس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد:  از استاندار و نمایندگان استان استدعا دارم که وضعیت تونل و سد سوم کوهرنگ را پیگیری کنند و این موضوع انجام شود ما از آخرین اتفاقات بی خبر هستیم.