سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: توسعه کارآفرینی در شورای اسلامی شهر با رویکرد ورود مدیریت شهری به بحث‌های کارآفرینی ایجاد شده تا بستری را برای
نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: شورای شهر با مصوبه خود تاکید کرده که مسیر دوچرخه در تمام خیابان‌های جدیدا
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: تأمین حقابه زاینده رود را وظیفه دولت می‌دانیم هرچند پیگیری‌هایی از سوی استانداری انجام شده اما باید دید در آینده این...
رییس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسلامی شهر گفت: دانشگاه علمی کاربردی شهرداری‌های اصفهان توانایی ایجاد رشته‌های تحصیلی متناسب با نیاز مدیریت...
رئیس کمیسیون پایش و نظارت شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: برنامه جامع شهر، سرنوشت و آینده شهر را در بخش‌های مختلف رقم خواهد زد و همچنان باید مطالعه و...
رئیس کمیسیون حمل ونقل و فنآوری اطلاعات شورای اسلامی شهر گفت:  شهرداری اصفهان به عنوان بزرگترین حامی صنعت گردشگری در استان با استفاده از تمامی ظرفیت‌...
سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: علیرغم تذکرات و پیگیریها همچنان شاهد سوء مدیریت و اجرا نشدن قوانین در این خصوص و بستن جریان زاینده رود هستیم و...
رئیس شورای اسلامی گفت: ما نیازمند خداحافظی با تمرکز گرایی هستیم و باید برون سپاری دردستور کار قرار گیرد و مدیران استانی جدی تر در نظر گرفته شوند و...
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت:  با تولیدکنندگان موتورسیکلت قراردادی منعقد شده و حدود ۱۰ هزار موتورسیکلت برقی، با ارائه تسهیلات دولتی برای خرید و...
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: گام برداشتن به سمت ایجاد شهر الکترونیک و هوشمند سبب ارتقای زندگی شهروندان و مدیریت شهر می‌شود، ما دنبال تحقق شهر،...
رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: تدوین برنامه جامع شهر منطقه اصفهان، از دو سال پیش در دستورکار مدیریت شهری قرار گرفت...
عضو شواری اسلامی شهر گفت:  نیاز است شرایط برای برخی از اقشار به نحوی فراهم شود که آن‌ها از تخفیف و تسهیلات لازم در تعیین نرخ کرایه اتوبوس‌ها به‌ویژه...

صفحه‌ها