رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: باید به ارتقای سطح زندگی نزدیک به ۲۰ هزار نفر شهروندی که در شهرک شهید کشوری زندگی می...
رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: همه کودکان و نوجوانان شهر چه آنهایی که در دارک و شهرک امام حسین هستند چه کودکان دیگر...
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: فقدان پیوست فرهنگی در طرح‌ها و پروژه‌های شهری موجب از بین رفتن هویت‌های محلی، کاهش...
رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: رسیدگی به ایتام و آسیب‌های اجتماعی همیشه مورد توجه خیرین بوده لذا باید از ظرفیت مردمی...
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: اکنون که قرار است فرآیند بودجه در معاونت‌های مختلف آغاز شود، از معاونت برنامه‌ریزی...
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: شفافیت امکان دسترسی به اطلاعات را میسر کرده و مردم می‌توانند از امور تأثیرگذار بر امور خویش مطلع شوند لذا در باب...