رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: در پایان سال 98 حدود 91 درصد بودجه محقق شد و اگر اتفاقی که از تهران قرار بود رخ بدهد انجام میشد 100 درصد...
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت:  در ناوگان اتوبوس رانی هزینه هر شهروند حدود 3000 تومان است اما یک سوم این مبلغ از...
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: از سر گیری فعالیت اقتصادی و اجتماعی به معنای رفع یا دفع این ویروس نیست و اگر فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی...
علیرضا نصراصفهانی رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با صدور پیامی اعیاد شعبانیه و روزهای پاسدار، جانباز،  وجوان  را تبریک گفت....
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با صدور پیامی فرارسیدن سال ۹۹ را به شهروندان اصفهان تبریک گفت.
نایب رییس شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: قطعا قرنطینه شهر اصفهان که در شاهراه حیاتی کشور قرار دارد کار بسیار دشواری است اما ستاد بحران...
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: پس از ورود ویروس کرونا به استان، آمارها به‌صورت روزانه رصد شد و روزانه تعداد موردها افزایش پیدا...
عضو شورای اسلامی شهر: حاکمیت با مردم رو راست نیست، صدا و سیما فقط روش های پیشگری فردی را معرفی و کانون های آلودگی را معرفی نمی کنند.
عضو شورای اسلامی شهر: ز مسئولان استانی درخواست داریم حداقل برای انتقال حس خطر به مردم شهر، ساعات حضور اصناف محدودتر شده و از شرایط عادی...
رئیس اتاق اصناف استان اصفهان با تاکید بر اینکه آماده تعطیلی اصناف هستیم، گفت: باید همه جنبه‌های این کار در نظر گرفته شود و نحوه تامین...
سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: رهبری در رابطه با گرانی بنرین گفتند اگر متخصصان بر این موضوع تاکید کردند انجام شود بنابراین اگر اکنون...
رئیس کمیسیون بهداشت و خدمات شهری شورای اسلامی شورای اسلامی شهر: اینکه امروز مردم را بترسانیم اشکال ندارد چون در آینده می‌توان مشکل روحی را...

صفحه‌ها