• یکشنبه - 1399/03/11 13:18
  • كد: 1128
زاینده رود را نبندید و چاره ای دیگری بیاندیشید

رئیس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسلامی شهر گفت: مردم اصفهان سالها است به خاطر خشکی زاینده رود رنج‌ و عذاب می کشند، هر عارضه ای برای اصفهان ایجاد شود کل کشور را درگیر خواهد کرد، از بستن زاینده رود صرف نظر کنید و چاره ای دیگر بیاندیشید .

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان، کوروش محمدی صبح امروز (یکشنبه)  در یکصد و بیست وچهارمین صحن علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار کرد: به عنوان عضوی از شورای اسلامی شهر اصفهان عرض می کنم که بستن زاینده رود در این شرایط به معنای بستن روزنه های شادی و نشاط است .

وی افزود: مردم اصفهان سالها است به خاطر خشکی زاینده رود رنج‌ و عذاب می کشند، هر عارضه ای برای اصفهان ایجاد شود کل کشور را درگیر خواهد کرد، از بستن زاینده رود صرف نظر کنید و چاره ای دیگر بیاندیشید .

رییس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان اضافه کرد: اگر حق آبه کشاورزان مهم است، حق آبه زیست محیطی و تالاب گاوخونی هم مهم است .

محمدی با اشاره به با آتش سوزی وسیعی در استان کهکیلویه و بویر احمد گفت: سرمایه زیست محیطی کشور در حال نابودی است و امیدوارم مدیریت های شهری کشور وارد شوند و این مشکل را حل کنند.

وی با اشاره به قتل رومینا ادامه داد: قتل رومینا، نماد غفلت جامعه ما از مرزهای نو شکفته خود هست، ما مشکلاتی را در نظام تعلیم و تربیت و خانواده در کشور داریم که به واسطه طبقات اجتماعی و تغییرات اساسی در ساختار اجتماعی این غفلت بیشتر پیدا شده و خشونت علیه کودکان و زنان بسیار زیاد شده است .

رییس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: نهاد خانواده و نهادهای اجتماعی کارکردهای خود را در جامعه از دست داده اند، نهاد آموزش نتوانسته خلا خانواده را پر کند و نهاد رسانه نتوانسته با خانواده ارتباط برقرار کند.

محمدی تصریح کرد: در ماجراهای اینچنینی ما کجای کار ایستاده ایم، امروز میز محاکمه در افکار عمومی برای پدر رومینا ساخته شده است، اما در این میز محاکمه نظام آموزش و پرورش و نظام آموزش عالی نیز باید محاکمه شود. 

وی اظهار کرد: متاسفانه ما باید هزینه رفتارهای هیجانی سیستمی را بدهیم که ساختارهای اجتماعی خود را تغییر نداده است. 

رییس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: قتل رومینا قتل نماینده یک نسل است، خانواده رومینا روی بچه ۱۲ ساله خود کنترلی نداشته است و این یعنی نهاد اجتماعی و خانواده نابود بوده است .

محمدی تاکید کرد: جامعه ای که تفکر مردسالارانه بر روی آن سوار است را با شواف نمی توان گفت حمایت از زنان و کودکان در آن وجود دارد.

وی گفت: نظام تعلیم و تربیت و اجتماعی، اقتصادی و ... باید باز تعریف شود، رفتارهای امروز ما فقط هیجانی است و مشکلی را حل نمی کند. 

 رییس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان گفت:  خفاش شب که اعدام شد دلایل مشکلات اجتماعی آن حرکت نیز با آن  خاک شد، آتش نشان های شهید پلاسکو چه شد؟ آیا کسی سراغی از آنها می گیرند. 

محمدی با بیان اینکه فقط هیجانی عمل کردیم و کارشناسی را کنار گذاشتیم گفت: هیچکس باب کارشناسی را باز نکرد، امیدوارم جامعه از فضای هیجانی خارج شود و باب کارشناسی باز شود.