• یکشنبه - 1399/03/25 09:59
  • كد: 1152
همه در تلاش هستند تا امید و امیدواری را در شهر زنده نگه دارند

رئیس شورای اسلامی شهرگفت: مدیریت شهری تلاش دارد پروژه های نیمه تمام را به سرانجام برساند و پروژه های جدید را شروع کرده که این پروژه ها در حال اجرا و رو به اتمام است، امروز هر گونه اتفاق خوشایند در شهر رخ دهد قطعا به پای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نوشته خواهد شد و موجب افزایش اعتماد خواهد شد.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان، علیرضا نصراصفهانی صبح امروز (یکشنبه) در یکصد و بیست و ششمین صحن علنی شورای اسلامی شهر اصفهان، با بیان اینکه همه در تلاش هستند تا امید و امیدواری را در شهر زنده نگه دارند و سطح اعتماد را در میان شهروندان ارتقا دهند و همراهی ها نیز نظیر نداشته است، اظهار داشت: چالش های زیادی در استان اصفهان وجود دارد و آن بخش از چالش ها که مربوط به مدیریت شهری و شورای شهر است در تلاش برای رفع آن هستیم، آنچه مورد نیاز شهروندان و هم استانی ها بوده و به ما واگذار شده است را تا امروز حل کرده ایم.

رییس شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: چالش آب زاینده رود، آلودگی هوا ، مهاجرت ، پروژه های نیمه تمام ، اشتغال و بیکاری، آسیب های اجتماعی و جوانان، بنگاه های اقتصادی و تولید، فرونشست زمین و ویروس کرونا، چالش تداخل وظایف، چالش مسکن چه در تامین و چه در اجاره، افتادن پروژه های ملی بر دوش مدیریت شهری از جمله چالش های اساسی پیش روی استان و شهر اصفهان است.

نصر اصفهانی اضافه کرد: مرکز همایش های بین المللی، مترو و حلقه چهارم ترافیکی از جمله پروژه های بزرگ کشوری است که نیازمند کمک دولت هستند، هرچند استانداری با یک انسجام و همدلی و هم افزایی با ما کنار آمده است و چالش ها نیز با تدابیر بهبود پیدا کرده است و تلاش بر این بوده که چالش ها کمتر دیده شود هرچند این چالش ها واقعیت هستند.

وی گفت: مدیریت شهری تلاش دارد پروژه های نیمه تمام را به سرانجام برساند و پروژه های جدید را شروع کرده که این پروژه ها در حال اجرا و رو به اتمام است، امروز هر گونه اتفاق خوشایند در شهر رخ دهد قطعا به پای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نوشته خواهد شد و موجب افزایش اعتماد خواهد شد.

رییس شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: ساخت و ساز خوشبختانه این توفیق را پیدا کرده ایم و با همراهی انبوه سازان طی یک و نیم ماه گذشته چیزی حدود ۳۵ درصد بودجه مناطق را رقم زده ایم.

نصر اصفهانی تاکید کرد: آنچه که به مناطق ۱۵ گانه مربوط است ۳۵ درصد آن استحصال شده است و این بسته تشویقی ساخت و ساز همچنان ادامه دارد و هر شهروندی زودتر اقدام کند از این بسته بیشتر تخفیف می گیرد. 

وی اظهار کرد: با این بسته تشویقی بحث اشتغال را شاهد آن هستیم و این موضوع در حالی رخ داد که ما در فروردین با مشکلات پرداختی در مدیریت شهری مواجه بودیم و شهردار اصفهان به همراه مدیران شهری در این زمینه تدبیر کردند و این اتفاق رخ داد.

رییس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: با افزایش قیمت خدمات و دست مزد و اقلام شش هزار میلیارد تومان امسال همان ۴۱۰۰ میلیارد تومان سال گذشته خواهد بود و امیدواریم بتوانیم رونق تولید را در سال جاری محقق کنیم.