• چهارشنبه - 1399/04/04 13:19
  • كد: 1186
تشکیل شبکه های محلی در ۲۲۰ محله شهری

رییس کمیسیون اجتماعی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: طرح بزرگتر ما که امروز در حال اجرا است ، در ۲۲۰ محله شهری اصفهان اقدام به تشکیل شبکه های محلی کرده ایم، این شبکه به زودی رونمایی می شود و ما با وجود راه اندازی این شبکه های محلی به راحتی از طریق مردم مسائل و مشکلات محلات را حل و فصل کرده و پیش خواهیم برد.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان، کوروش محمدی در برنامه زنده رادیویی شورا، شهروند و شهر اظهار کرد: حضور و مشارکت مردم معمولا در همه جوامع بشری نماد توسعه پایدار است.

وی افزود: در کمیسیون اجتماعی از نهادهای مردمی چندین کارگروه تشکیل شده است تا کارها توسط سازمان های مردم نهاد پیش برود برای مثال در زمینه موضوع آب کمیسیونی متشکل از سازمان های مردمی و متخصصان تشکیل شده است.
 
رییس کمیسیون اجتماعی شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: یک کار گروه در خصوص کارکودکان داریم که ما به عنوان ناظر و تسهیل گر در کنار ان جی او ها حضور داریم، خود سازمان های مردم نهاد تصمیم می گیرند و همین تصمیمات عینا در شهر اجرایی می شود.

محمدی تاکید کرد: ما یک جامعه در حال گذار هستیم و با جامعه ای با رفتارهای مشارکتی فاصله داریم، اما یک مثال خوب در خصوص مشارکت مردم این است که در شرایط کرونا اگر همت مردم و گروه های داوطلب مردمی نبود قطعا اوج کرونا را به راحتی نمی توانستیم پشت سر بگذاریم این یک مثال واقعی از مشارکت مردم بود.

وی اضافه کرد: طرحی در شورای شهر طی دو ماه پیش به تصویب رسیده با عنوان کار داوطلبانه که این طرح مرحله نهایی تدوین آیین نامه را طی می‌کند. 

رییس کمیسیون اجتماعی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: طرح بزرگتر ما که امروز در حال اجرا است ، در ۲۲۰ محله شهری اصفهان اقدام به تشکیل شبکه های محلی کرده ایم، این شبکه به زودی رونمایی می شود و ما با وجود راه اندازی این شبکه های محلی به راحتی از طریق مردم مسائل و مشکلات محلات را حل و فصل کرده و پیش خواهیم برد.