• دوشنبه - 1399/04/09 12:38
  • كد: 1197
تکلیف سینما همایون سریعتر مشخص شود

عضو شورای اسلامی شهر: تپه اشرف یکی از کهن ترین بناهای شهر اصفهان می تواند به سایت موزه بدل شود و مقرر شده است در خصوص حفاظت میراثی و کارگروه حفاظتی تسریع شود.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان، فریده روشن صبح یکشنبه در یکصد و بیست و هشتمین صحن علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار کرد: گذر فرهنگی چهارباغ اولین اولویت کمیسیون فرهنگی بوده است، اقدامات لازم در خصوص سالن سینما همایون حتما اجرایی شود و تکلیف این موضوع سریعتر روشن شود.

وی افزود: در خصوص مجموعه ورزشی ارغوانیه در منطقه ۷ و مردم این منطقه و دیگر مناطق نشان از اقبال عمومی و لزوم وجود این مجموعه دارد.

این عضو شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: مراکز واگذاری شده در حوزه فرهنگی و اجتماعی در راستای  مشارکت مردمی رخ داده و به نظر می‌رسد نظارت بر این مراکز ضروری است.

روشن تاکید کرد: تپه اشرف یکی از کهن ترین بناهای شهر اصفهان می تواند به سایت موزه بدل شود و مقرر شده است در خصوص حفاظت میراثی و کارگروه حفاظتی آن تسریع شود.