• 1400-05-20 08:03
  • کد محتوا:52879
محمدرضا فلاح، رئیس کمیسیون هوشمندسازی و حمل‌ونقل شهری  شد

در اولین جلسه کمیسیون هوشمندسازی و حمل‌ونقل شهری شورای اسلامی شهر اصفهان رئیس، نایب رئیس و مخبر کمیسیون مشخص شدند.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان، در اولین جلسه کمیسیون  هوشمندسازی و حمل‌ونقل شهری شورای اسلامی شهر اصفهان رئیس، نایب رئیس و مخبر کمیسیون مشخص شدند.

بر این اساس محمدرضا فلاح به عنوان رئیس کمیسیون  هوشمندسازی و حمل‌ونقل شهری انتخاب شدند.

همچنین مجید نادرالاصلی به عنوان نایب رئیس این کمیسیون و سیدامیر سامع نیز به عنوان مخبر کمیسیون مشخص شدند.