• 1400-06-30 03:38
  • کد محتوا:52975
نادرالاصلی رئیس شورای شهرستان و فلاح نماینده این شورا در شورای استان

مجید نادرالاصلی و محمدرضا فلاح توسط اعضای شورای اسلامی شهرستان اصفهان به ترتیب به عنوان رئیس شورای اسلامی شهرستان و نماینده این شورا در شورای اسلامی استان انتخاب شدند.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر، با رای اعضای شورای اسلامی شهرستان اصفهان، مجید نادرالاصلی به عنوان رئیس و محمدرضا فلاح به عنوان نماینده شورای اسلامی شهرستان اصفهان در شورای اسلامی استان انتخاب شدند.

بر اساس رای گیری صورت گرفته همچنین عباس شاکری به عنوان نایب رئیس ، حسین باصری منشی اول و علیرضا نصیری نیز به عنوان منشی دوم شورای شهرستان انتخاب شدند.

عباس شاکری و علیرضا نصیری نیز به عنوان نماینده شورای شهرستان در کمیسیون کفالت نظام وظیفه انتخاب شدند.