• فریده روشن
  • عضو هیات رئیسه و سخنگوی شورای اسلامی شهر