فریده روشن

سمت شاخص: عضو شورای اسلامی شهر

لینک کوتاه: http://shora-isfahan.com/node/791

اخبار

مشاهده همه اخبار

تکلیف سینما همایون سریعتر مشخص شود

عضو شورای اسلامی شهر: تپه اشرف یکی از کهن ترین بناهای شهر اصفهان می تواند به سایت موزه بدل شود و مقرر شده است در خصوص حفاظت میراثی و کارگروه حفاظتی تسریع شود.