شیرین طغیانی

سمت شاخص: رئیس کمیسیون معماری، عمران و شهرسازی

لینک کوتاه: http://shora-isfahan.com/node/794

اخبار

مشاهده همه اخبار

لازم است شهرداری ها مانع سردرگمی مردم شوند

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: گستره طرح های ویژه، محدوده هایی هستند که به دلیل ضرورت و اهمیت بررسی و مطالعه تهیه طرح تعیین تکلیف آنها در زمان بررسی و تصویب طرح تفصیلی...