رضا امینی

سمت شاخص: عضو شورای اسلامی شهر

لینک کوتاه: http://shora-isfahan.com/node/798

اخبار

مشاهده همه اخبار

به نظافت شهر رسیدگی بیشتری شود

عضو شورای اسلامی شهر گفت: ضرورت دارد به وضعیت نظافت شهرتوجه بیشتری شود، ضمن عرض تشکر از زحمات همه دست اندر کاران موضوع نظافت و زیبائی و فضای سبز شهر باید اذعان کنیم که وضعیت نظافت، حمل زباله شهر، ...