نصیر ملت

سمت شاخص: رئیس کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری

لینک کوتاه: http://shora-isfahan.com/node/799

اخبار

مشاهده همه اخبار

اصلی ترین وظیفه شورای شهر نظارت بر عملکرد شهرداری است

رئیس کمیسیون  اقتصادی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: یکی از اصلی ترین وظایف شوراهای شهر نظارت بر عملکرد شهرداری ها در راستای بهبود عملکرد شهرداری است و نظارت صحیح محقق نخواهد شد مگر با اشرافیت در...