رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: مسیر تراموا اصفهان حدود ۱۶ کیلومتر پیش‌بینی شده که خط اول آن در خیابان امام خمینی و خط دیگر از میدان جمهوری تا میدان آزادی خواهد بود.

1399-11-23 16:31

رئیس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: مدیریت استان به ‌طور صریح مشخص کند که آیا در صنایع اصفهان سوخت مازوت استفاده می‌شود یا خیر؟

1399-10-21 13:49

رئیس شورای اسلامی شهر گفت: برقراری ارتباط با برخی اعضای شورای اسلامی شهر و برخی از مدیران شهری توسط خبرنگاران مورد انتقاد است، این در حالی است که پس از سه و نیم سال فعالیت سرافرازانه مدیران یکی از فعالیت‌هایی که باید انجام داد اطلاع رسانی توسط خبرنگاران است پس باید در این زمینه پاسخگو باشیم.

1399-10-14 09:23

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: در تلاش هستیم که تا پایان سال حدود ۱۰ هزار موتورسیکلت برقی را وارد چرخه حمل و نقل کنیم و برای این کار یک همکاری همه جانبه نیاز است.

1399-10-10 11:34

رئیس کمیسیون حمل و نقل و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: شورای اسلامی شهر اصفهان و مدیریت شهری در دوره پنجم به دور از دیدگاه سیاسی و به صورت تخصصی، با وجود تمام مشکلات و موانع مالی با افتتاح خط یک مترو و تلاش در ساخت هرچه سریع تر خط دوم به دنبال گسترش حمل و نقل پاک در شهر می باشد

1399-09-30 13:47

رئیس کمیسیون فرهنگی ورزشی شورای اسلامی شهر گفت: نمایندگان مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی باید فریاد مردم در مجلس باشند تا بحران آب و بحران آلودگی هوا به سامان برسد.

1399-09-23 17:06
رئیس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: اکنون دیگر ظرفیتی برای توسعه صنایع سنگین و متوسط استان وجود ندارد و قطعا اصفهان در اثر توسعه این صنایع زیست‌پذیری خود را ازدست خواهد داد.
1399-09-23 15:06

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: اگر پژوهش‌ها و تحقیقات به منصه ظهور و بروز و اجرا نرسد موجب سر خوردگی پژوهشگران عزیز می شود و امیدواریم پژوهش ها گرفتار قفسه های کتابخانه ها نشود.

1399-09-23 09:02

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت:  با تولیدکنندگان موتورسیکلت قراردادی منعقد شده و حدود ۱۰ هزار موتورسیکلت برقی، با ارائه تسهیلات دولتی برای خرید و اختصاص یارانه مدیریت شهری که برای هر موتورسیکلت یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است، وارد شهر اصفهان خواهد شد؛ البته گران بودن قیمت موتورسیکلت‌های برقی باعث شده شهروندان کمتر به تعویض موتورهای دو زمانه خود روی می‌آورند و دولت نیز سهم خود را در این زمینه پرداخت نمی‌کند.

1399-07-02 12:45

رییس کمیسیون حمل و نقل و فناوری ارتباطات شورای اسلامی شهر اصفهان: چرا در روزهایی که پدیده وارونگی هوا وجود نداشت و خودرویی در خیابان ها تردد نداشت و هوا چندان سرد نبود که دودکش بخاری منازل دائم روشن باشد و از طرفی بسیاری از کارگاه‌های صنعتی به‌دلیل ابلاغ ستاد مقابله با کرونا تعطیل بود همچنان در وضعیت پاک قرار نگرفت؟

1399-02-21 12:28