رئیس کمیسیون نظارت، پایش و پیگیری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: بی‌تدبیری‌ها جامعه را از ارزش‌های والای انقلاب دور کرده و همین امر سبب شده شاهد بعضی نارضایتی‌ها میان مردم باشیم و برخی افراد نادان به شکلی اشتباه به این موضوعات دامن زده‌اند.

1399-12-17 18:10

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: طی ۴۱ سالی که از انقلاب اسلامی می گذرد همه دولت ها تلاش داشتند امور مردم را رفع کنند و سعی این بوده که توسعه و پیشرفت جامعه اسلامی را رقم بزنند

1399-04-29 09:49