رئیس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: هرچه سریع تر لوایح مربوط به شورای نام‌گذاری ارسال شود.

1399-09-16 18:17

عضو شورای اسلامی شهر گفت:  پاسخ های ارائه شده توسط شهردار به تذکر قانونی که در صجع علنی شورا عنوان کرده ام، برایم قانع کننده نبوده است.

1399-06-23 17:00

نایب رئیس شورای اسلامی شهر گفت: لازم است شهرداری در راستای ایجاد شفافیت تمهیدات لازم را در خصوص حذف مغایرت‌ها به کار گیرد به گونه‌ای که انشالله در تفریغ بودجه و صورت‌های مالی سال ۹۸، دیگر شاهد آن نباشیم.

1399-06-02 17:36

عضو هیات رئیسه شورایاسلامی شهر: باتوجه به شرایط سخت معیشتی، ضمن تشکر و قدردانی از پرداخت های به موقع حقوق کارکنان در سال ۹۸ خواستار پرداخت به موقع حقوق و مزایای کلیه کارکنان شهرداری و سازمان های وابسته و جلوگیری از تاخیر پرداخت ها را در سال جدید هستم.

1399-01-31 16:22