رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: با بهره‌گیری از ظرفیت‌های شهروندان در زمینه‌های مختلف می‌توان شعار کار با مردم برای مردم را تحقق بخشید.

1399-05-15 09:15

رئیس شورای اسلامی شهر گفت:  امید است بتوانیم شهری که تحویل گرفته‌ایم را با ارزش افزوده در حوزه‌های مختلف، در معرض آرای مردمی برای شورای ششم قرار دهیم.

1399-05-14 14:05

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: دو تیم فوتبال ذوب آهن و سپاهان اصفهان را به قطب فوتبال کشور کرده بودند خبرهای خوبی از این دو تیم به گوش نمی رسد، ذوب آهن وضعیت ناگوارتری دارد و مردم اصفهان تیمهایشان را در صدر جدول می خواهند و اصلا حضور در قعر جدول شأن و جایگاه این تیم نیست.

1399-05-05 10:07

صفحه‌ها