رئیس کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری از مدیریت شهری اصفهان درخواست کرد که در اسرع وقت رانندگان حمل و نقل شهری نیز واکسینه شوند.

1400-02-12 18:09

رئیس کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: سرمایه گذاری در مناطق کم‌برخوردار و عدالت محوری در دوره پنجم شورا وجود دارد که یکی از نمونه‌های آن اجرای خط دو مترو از سمت خیابان زینبیه و دارک و از سوی دیگر از خیابان شهید اشرفی اصفهانی است که از دو جبهه شروع شده است.

1399-12-11 14:53

عضو شورای اسلامی شهر گفت: انتصابات خانوادگی که قبلاً وجود داشت تقریباً در این دوره رفع شده و شورای شهر سعی کرده بعد نظارتی خود را افزایش دهد.

1399-06-19 09:16

عضو شورای اسلامی شهر گفت: ما اصلاح‌طلبان شعار دادیم که "رویایی برای اصفهان داریم" و بر توجه به جوانان و بانوان هنگام انتخابات تاکید کردیم؛ نمی‌شود فقط حرف زد و با عمل خود شعارهایی که می‌دهیم را نشان ندهیم.

1399-05-19 12:46