رئیس شورای اسلامی شهر گفت: امروز طرح مهمی به نام برنامه جامع شهر اصفهان در حال اجرا است که در قالب جلسات یک شهر گفت و گو شهروندان برای آینده شهر خود نظر می‌دهند و قرار است 50 هزار نفر از مردم شهر در آن نقش آفرینی کنند.

1399-05-29 10:29