رئیس کمسیون نظارت، پایش و پیگیری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: باید با اقدامی جدی و با استفاده از تمام توان و بکارگیری همه امکانات نسبت به تأمین واکسن مورد نیاز مردم اقدام شود.

1400-01-22 18:11

رئیس کمیسیون پایش، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: دومین طرح بزرگ عمرانی مدیریت شهری رینگ حفاظتی است، که در آن هزینه‌های بالایی صرف شده و بزرگ‌ترین پروژه‌ای است که اصفهان را از یک معضل ترافیکی نجات می‌دهد.

1399-10-23 13:18

رئیس کمیسیون پایش، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: بیلان آبی زاینده‌رود به شدت منفی بوده و اصولاً آبی در مالکیت دولت وجود ندارد که توسط مسئولان کشور اعم از رئیس جمهور و رئیس مجلس و سایر سران قوا و اعضای دولت به دیگری واگذار شود و هر نوع تصمیمی در این خصوص تضییع بیشتر حقوق قانونی حقابه داران این منطقه است.

1399-10-21 16:25

رئیس کمیسیون نظارت و پایش شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: چندی پیش اظهارات مراجع معظم تقلید و کلیه شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی در خصوص قرارداد برجام به گونه‌ای بود که نشان می‌داد از طرف تمامی آن بزرگواران در این خصوص مهر تایید زده شده است

1399-09-30 13:22

رئیس کمیسیون پایش و نظارت شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: حرکت دانشجویی با وجود جامعه دانشجویی فعال و پویا می تواند ضمانتی بر رعایت حقوق جامعه و عدالت اجتماعی باشد

1399-09-16 17:47

رئیس کمیسیون پایش، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: انتظار آن بود که همانگونه که تمامی ارکان نظام و صاحب نظران و فعالان لب به تمجید از ایثارگری مردم اصفهان می‌گشایند در جهت احقاق حقوق مردم این شهر نیز قدمی بردارند.

1399-08-25 17:50

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: لازم است شهرداری درباره آبیاری زمستانه فضای سبز شهری به هر میزانی که مقدور باشد اهتمام جدی به عمل آورد.

1399-07-20 18:56

رئیس کمیسیون پایش نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: از مدیران مسکن و شهرسازی انتظار داریم تا پایان این دولت یک کار ماندگار حتی خارج از سیکل اداری در این خصوص انجام دهند تا ثمره آن برای مردم و شهر اصفهان باقی بماند.

1399-07-13 19:13

رئیس کمیسیون پایش و نظارت شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: برنامه جامع شهر، سرنوشت و آینده شهر را در بخش‌های مختلف رقم خواهد زد و همچنان باید مطالعه و پیگیری مدیریت ارشد، مدیریت شهری و به خصوص نمایندگان مردم در شورای اسلامی شهر را به دنبال داشته باشد.

1399-07-06 16:24

رئیس کمیسیون پایش و نظارت شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: به عنوان یکی از نمایندگان مردم از مجموعه آموزش و پرورش و مدیران ارشد استان انتظار دارم با برخوردی مسئولانه‌تر نسبت به تعیین تکلیف مراکز آموزشی با استفاده از نظریات تخصصی ستاد مبازره با کرونا و دانشگاه علوم پزشکی استان اقدامات فوری و لازم را به عمل آوردند تا بیش از این جامعه از این منظر دچار نگرانی نباشد.

1399-06-23 16:35

صفحه‌ها