رئیس کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری از مدیریت شهری اصفهان درخواست کرد که در اسرع وقت رانندگان حمل و نقل شهری نیز واکسینه شوند.

1400-02-12 18:09

رئیس کمیسیون حمل و نقل و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: برای بهبود وضعیت حمل و نقل حدود ۴۵ درصد از بودجه شهرداری اصفهان را در چهار سال گذشته به این موضوع اختصاص داده‌ایم که این یک اقدام نادر بوده و نگرانی و دغدغه شورای شهر را نشان می‌دهد؛ در برنامه ۱۴۰۵ شهرداری اصفهان نیز موضوع حمل و نقل پاک گنجانده شده است که به وسیله آن می‌توانیم شاهد اتفاقات خوبی باشیم.

1399-12-18 14:16

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: رانندگان اتوبوس و تاکسی هر روز در فضایی بسته و گاهاً بدون تهویه مناسب به تعداد زیادی از مردم خدمت رسانی می کنند و جهت امرار معاش روزانه خود مجبور به ادامه فعالیت در این شرایط سخت هستند.

1399-12-03 11:30

پس از آنکه چندین تن از اعضای هیئت علمی و متخصصان در حوزه مدیریت شهری و حمل و نقل در نامه‌ای به رئیس شورای عالی ترافیک، احداث تراموا در شهرهایی مانند اصفهان، همدان و رشت را بدون توجیه اقتصادی دانستند، مناظره‌ای پیرامون «پروژه تراموای اصفهان» برگزار شد.

1399-10-18 08:46

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: طی سه سال گذشته دولت امکان کمک به ناوگان تاکسیرانی و اتوبوس‌رانی را نداشته و حدود سه هزار میلیارد تومان مطالبات از حوزه حمل و نقل عمومی کشوری باید به شهرداری اصفهان پرداخت شود.

1399-10-17 10:21