رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: برای اولین بار است که مناظره مکتوب در حوزه‌های شهری کشور اتفاق می‌افتد و امیدواریم این اقدام تبدیل به یک سنت در شهرها شود زیرا ادعاهای مطرح شده در مناظره مکتوب، ثبت و ضبط شده و مستندات مورد ادعا نیز ضمیمه آن خواهد شد.

1399-11-19 16:53

پس از آنکه چندین تن از اعضای هیئت علمی و متخصصان در حوزه مدیریت شهری و حمل و نقل در نامه‌ای به رئیس شورای عالی ترافیک، احداث تراموا در شهرهایی مانند اصفهان، همدان و رشت را بدون توجیه اقتصادی دانستند، مناظره‌ای پیرامون «پروژه تراموای اصفهان» برگزار شد.

1399-10-18 08:46