رئیس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: برای همراهی مردم با اجرای مسیرهای ویژه دوچرخه، از حوزه‌های فرهنگی و شهروندی شهرداری کمک گرفته شود.

1399-12-03 21:45

رئیس شورای اسلامی شهر گفت: مردم اینقدر گرفتاری دارند و  نیازمند آرامش بخشی به مردم هستیم لذا باید به گونه ای عمل کنیم که بدبینی مردم نسبت به مسئولان را کاهش دهیم.

1399-12-03 09:18

رئیس شورای اسلامی شهر: در حال حاضر 34 مسئولیت برای شوراهای شهر وجود دارد که سه مورد مهم انتخاب شهردار، تصویب بودجه شهر و نظارت بر امور و وظایف شهرداری ها از جمله ارکان این مسئولیت‌ها هستند و ما برای اینکه سرمایه های شهر و بیت المال را بتوانیم بهتر مدیریت کنیم لازم است اختیارات شوراها بیشتر شود و به سمت مدیریت واحد شهری پیش برویم.

1399-11-25 10:51