یکصد و بیست و سومین جلسه کمیسیون فرهنگی ورزشی شورای شهر اصفهان با حضور ریاست شورا و جمعی از اعضای شورای شهر و متولیان حرم زینبیه(س) و در محل این حرم برگزار شد. 

1399-09-22 08:57

رئیس شورای اسلامی شهر گفت: اگر مشکلات بیکاری در جامعه برطرف شود بسیاری از آسیب‌های اجتماعی کاهش مییابد، در این زمینه از بخش خصوصی درخواست می‌کنیم نسبت به حفظ کسانی که در این بخش کار میکنند توجه داشته باشند چرا که شرایط فعلی جامعه بیکاری افراد را بر نمی‌تابد.

1399-08-11 09:31

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: شایستگی هر نظام آموزشی منوط به توانمندی‌ها و قابلیت حرفه‌ای معلمان و مربیان آن است، از آنجا که تحقق هر آرمانی از جمله ارتقاء کیفیت آموزش‌های مهارتی در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در گرو مربی است، لذا هیچ بهبود و اصلاحی بدون همکاری و مشارکت مربیان، موفق به تغییرات بنیادی نخواهد شد

1399-05-05 14:49