عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: شهر بر اساس قانون دارای حریم و محدوده قانونی است، شهرداری وظیفه مراقبت از محدوده شهری در زمینه احداث بنا و صدور پروانه ساخت بناها را دارد
1399-09-26 12:23

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: استناد به افزایش قیمت سکه و ارز و به دنبال آن، افزایش قیمت کالاها و تورم در بازار، مقیاس و معیار مناسبی برای افزایش سقف بودجه نیست.

1399-09-09 17:28

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: اینجانب با اظهار تنفر و محکومیت شدید نسبت به هر گونه اهانت به مقدسات ادیان توحیدی به ویژه ساحت مقدس پیامبر اسلام (صلی اهلل علیه وآله وسلم)، امیدوارم تمامی آزادی خواهان و فرهیختگان و نخبگان ادیان آسمانی و علما و دانشمندان بالد اسالمی با آگاه سازی عمومی و افشای توطئه های استکبار جهانی، ملتهای مسلمان را به وحدت و اتحاد عملی در مقابل دشمنان اسلام دعوت کنند.

1399-08-11 17:28

عضو شورای اسلامی شهر گفت: علیرغم توصیه‌ها و تاکیدات مُکرّر، مبنی بر امانت داری و رعایت حدود شرعی در نحوه محاسبات در مناطق ولی با برداشت‌ها واجتهاد های شخصی از قوانین و ضوابط و استدلال‌های غیر منطقی به بهانه هائی مانند حق شهر و حقوق بیت المال مبالغی از مردم دریافت می شود که فاقد وجاهت قانونی و شرعی است.

1399-07-27 20:53

عضو شورای اسلامی شهر گفت:  پاسخ های ارائه شده توسط شهردار به تذکر قانونی که در صجع علنی شورا عنوان کرده ام، برایم قانع کننده نبوده است.

1399-06-23 17:00

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: اگر چه احداث خطوط اتوبوس های تندرو لازم و موجب ارتقاء کیفیت خدمت رسانی  در امر حمل ونقل عمومی است ولی تسریع در انجام عملیات عمرانی ضروری  و نظارت بر عملکرد پیمانکاران بسیار مهم و کاهش زمان انجام فعالیت های عمرانی باید با جدیت در نظر گرفته شود و ضمن حفظ کیفیت، پروژه ها زود تر در اختیارشهروندان قرار گیرد. 

1399-05-05 15:21